Vårt grannland Finland har en ny president som heter Alexander Stubb, hans motståndare Pekka Haavisto förlorade i ett val där de minsta av marginaler tycks ha avgjort utfallet. När dessa två har mötts vid debatter eller utfrågningar har det varit god ton och skillnaderna dessa kandidater emellan har, till synes, varit få. Båda kandidaterna har gedigen politisk erfarenhet både nationellt och internationellt. Ideologiskt kommer Pekka Haavisto och Alexander Stubb från två olika läger, den förstnämnda från de gröna och den sistnämnda från det konservativa Samlingspartiet.

Presidentämbetet i Finland är en utrikespolitisk post men man är även landets statschef och därmed, rent konstitutionellt, landets mäktigaste person. Det torde finnas skillnader i hur ett progressivt parti tänker mot hur ett konservativt parti tänker, och det finns det. Haavisto är mot kärnvapen i Finland, Stubb är för. Haavisto vill ha könsneutral värnplikt, Stubb vill att det enbart ska omfatta män.
Men det var inte de politiska skiljelinjerna som en stor del av de finska väljarna angav som skäl att inte rösta på Haavisto.

Pekka Haavisto lever med en man och identifierar sig som homosexuell. Inför valets första omgång visade Helsingfors universitets medborgarbarometer att var tredje finsk ansåg att Haavistos relation med en man var en anledning att inte rösta på honom. Det är en anmärkningsvärd siffra som ger anledning till eftertanke för oss alla. När marginalerna för valutgången varit små innebär det att Haavistos sexualitet kan ha varit anledningen till att han inte vann valet.

Finland är ett av världens mest progressiva länder, de avkriminaliserade homosexualitet för över 50 år sedan och 2022 beslutade landet om en ny könstillhörighetslag byggd på självbestämmande och har varit en stark röst i världen för hbtqi-rättigheter. Men även i Finland hotas hbtqi-rättigheter, inte minst av Sverigedemokraternas systerparti Sannfinländarna som innehar sju ministerposter.
Redan efter tio dagar fick en minister avgå efter kopplingar till högerextrema grupper, I Finland finns det ministrar som inte tycker att hbtqi-personer ska tillgodogöras sina fulla rättigheter.

Finland och Sverige har historiskt starka band, det är många gånger vi har krokat arm för mänskliga rättigheter och demokrati i världen. Men nu har både Finland och Sverige regeringar som är beroende av högerextrema partier som i grunden är hbtqi-fientliga och lyckats använda hbtqi-personer som slagträ i den politiska debatten, sanktionerat av den traditionella högern.

När politiker som säger sig värna hbtqi-personers rättigheter legitimerar hbtqi-fientliga krafter i syfte att få makt får det reella konsekvenser för hbtqi-personers handlingsutrymme. Det kan begräsningar som att läsa sagor för barn som dragqueen eller att ställa upp till president som homosexuell man. Det går inte att tämja dessa hatiska krafter, våra samhällen riskerar att falla samman om inte högerextremismen mottas bort. Det börjar bli uppenbart att liberaler och konservativa inte kommer vara med i kampen om allas lika värde, högerextremismens samhällsvision realiseras med hjälp av dem.

Alexander Stubb och Pekka Haavisto har behandlat varandra med stor respekt under valkampanjen, Stubb talade på Haavistos valvaka för att tacka för en god match. Det är otroligt fint att se.
Men det Stubb borde göra är att tydligt markera mot hbtqi-fientlighet och deklarera att Finland fortsatt ska vara en stark röst för hbtqi-personers mänskliga rättigheter.

Det vore klädsamt när homofobi mycket väl kan ha gett honom valvinsten.