Till hösten stänger förskolan Egalia på Södermalm, det har S, V och MP bestämt. Förskolan, som har genus och jämställdhet som sin grundpedagogik, har i 14 år varit en uppskattad fristad för många familjer. Socialdemokraternas Anders Göransson menar i en artikel i Mitt i att Egalia har spelat ut sin roll sett till att samhället har blivit mer normmedvetet. Vi håller verkligen inte med. Det räcker med debatten om den nya könstillhörighetslagen för att inse att samhället behöver mer och inte mindre förståelse kring normer och HBTQI+-personers verklighet.

Låt oss vara tydliga; Centerpartiet kommer att vara bland de första att jubla den dag då särskilda verksamheter för HBTQI+ personer inte längre behövs. När samhället är så accepterande att alla människor kan leva som de vill, utan att utsättas för hat och hot. Men även fast Sverige har en stolt historia av att gå i bräschen för jämställdhet så har vi långt kvar.

Den ena forskningsrapporten efter den andra talar sitt tydliga språk: HBTQI+ personer utsätts i högre grad för våld, hot, mobbning, diskriminering och trakasserier. Det är också vanligare med psykisk ohälsa och självmordstankar hos HBTQI+ personer. Man talar om en så kallad minoritetsstress som kan uppstå när en person känner sig osynliggjord, ifrågasatt och diskriminerad av att ständigt behöva försvara sin identitet. Skolpersonal vittnar om en kulturförändring där verbala kränkningar mot HBTQI+ personer ökar och att elever har en mer konservativ syn på vad som är manligt och kvinnligt än för bara några år sedan.

Iskalla, fördomsfulla vindar blåser genom världen. Också här i Sverige har debatten piskats upp, det ser vi inte minst i den högaktuella frågan om en ny könstillhörighetslag, där vad som är en självklarhet för våra nordiska grannländer inte alls är lika självklart i Sverige.

Allt ovanstående talar sitt tydliga språk: Det är definitivt inte läge att stänga ner verksamheter vars syfte är att stötta människor som kämpar för sin rätt att vara och leva som dem vill. Istället måste vi fortsätta driva på för att Sverige ska vara ett av världens mest accepterande länder. Tills vi är i mål behövs fristäder som förskolan Egalia.