Den 9 juni är det dags för Europaparlamentsval – ett val som på många sätt kommer att forma Europas utveckling de kommande åren. Vi liberaler vill skapa en starkare union som garanterar grundläggande fri- och rättigheter för alla EU-medborgare, inklusive HBTQI-personer.

HBTQI-personer får fortfarande i många fall utstå diskriminering och hinder av olika slag vid användandet av rätten till fri rörlighet inom EU. Det gäller inte minst samkönade föräldrar, vars föräldraskap inte alltid erkänns vid flytt till ett annat EU-land.

Liberaler har i alla tider slagits för varje människas rätt att forma sitt liv. Det tänker vi fortsätta göra. På EU-nivå driver vi därför på följande sex frågor för ett HBTQI-vänligare EU:
1. Ömsesidigt erkännande av äktenskap och föräldraskap mellan EU-länderna. Det är helt oacceptabelt att samkönade par vid flytt till ett annat EU-land kan förlora sin status som äkta makar eller som föräldrar. Är man förälder i ett land är man det i varje land.
2. Förbud mot omvändelseterapi. Omvändelseterapi är en förnedrande metod som används mot ofta redan utsatta människor. I vårt EU är det en självklarhet att alla former av omvändelseterapi bör förbjudas helt.
3. Utökat diskrimineringsförbud. Vi se ett utökat förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet inom hela EU, inklusive vid tillhandahållande av varor och tjänster.
4. Stärkt rätt till information om HBTQI-frågor. Kunskap är grunden för att skapa ett tolerant och upplyst samhälle. Vi vill därför stärka rätten till information om HBTQI-frågor inom hela EU, särskilt för unga personer.
5. Hårdare sanktioner mot överträdelser. Vi vill se hårdare ekonomiska och politiska sanktioner mot EU-länder som inte uppfyller sina åtaganden enligt EU-rätten, även vad gäller HBTQI-rättigheter.
6. Sätt press på länder utanför EU. Kravet om enhällighet måste avskaffas så att enskilda medlemsländer som Ungern inte kan blockera EU från att tala med en stark röst för mänskliga rättigheter, inklusive HBTQI-rättigheter, på den internationella arenan. Bistånd, handelsavtal och andra samarbetsformer bör alltid vara förenade med strikta krav om respekt för grundläggande rättigheter.

En röst på Liberalerna i EU-valet den 9 juni 2024 är en röst för ett starkare EU-samarbete som inte bara tar krafttag mot gränsöverskridande utmaningar, utan som också värnar ett jämställt och jämlikt EU där alla har rätt att på lika villkor resa, studera eller arbeta inom hela unionen.