Från den 22 maj till den 9 juni är det val till Europaparlamentet, ett val som är viktigt för hbtq-personer. Ska EU vara en kraft som bidrar till att öka hbtq-personers rättigheter eller ska krafter som vill det motsatta få sätta agendan? Det avgör vi den 9 juni. Att rösta är därför viktigt, men lika viktigt är att rösta på partier och företrädare som står upp för hbtq-personers rättigheter i hela Europa.

Inför valet ser vi i många länder att populistiska och extrema partier som bland annat vill slå mot hbtq-personers rättigheter är på frammarsch. Det är en oroväckande utveckling, samtidigt som det understryker hur viktigt det är att säkra att det finns ett fortsatt brett stöd i Europaparlamentet för hbtq-frågor.

En viktig hbtq-fråga i Europaparlamentet är att fortsätta driva igenom EU:s LGBTIQ Equality Strategy. Strategin som Moderaterna och vår partigrupp i Europaparlamentet står bakom handlar om att bekämpa diskriminering av hbtq-personer. På arbetsmarknaden, i sjukvården och i samhället i stort. Strategin handlar också om att underlätta för regnbågsfamiljer och barn till hbtq-personer. Du ska kunna leva öppet som hbtq-person och bilda familj oavsett vilket land du bor. Detta arbete måste fortsätta. Vi moderater och våra vänner i EU är drivande i detta.

I en färsk undersökning från EU:s byrå för grundläggande rättigheter som handlar om situationen för hbtqi-personer i EU:s medlemsländer uppger fler idag, jämfört med 2019, att de har utsatts för våld, övergrepp och mobbning. Det är allt annat än bra. Extra oroväckande är att unga hbtq-personer drabbas mer av mobbing i skolan nu än 2019.

Utvecklingen behöver vända! Det krävs ett gemensamt arbete från alla medlemsländer och det krävs att frågorna bemöts på europeisk nivå. EU måste sätta press på medlemsländer som drar fötterna efter sig. Ett viktigt steg för att öka tryggheten för hbtq-personer är att göra hatbrott mot hbtq-personer till ett gemensamt EU-brott. Då måste alla länder måste ha lagstiftning mot hatbrott, motverka hatbrott och ställa de som begår hatbrott till svars. Alla EU:s medlemsländer ska bli trygga frizoner för hbtq-personer. Inget EU land ska ha ”hbtq-fria” zoner

Moderaterna och våra vänner i EU går till val över hela Europa med det tydliga budskapet att vi står upp för att alla oavsett vilket EU-land de bor i eller hur de bildar familj ska ha goda förutsättningar att bilda familj. Vi tar kampen mot diskriminering av hbtq-personer och för skydd till minoriteter. Vi kommer att se till att hatbrott blir ett brott i alla EU:s medlemsländer. Vi står upp för ett fritt och säkert Europa där alla kan få vara sig själv. Rösta på Moderaterna senast den 9 juni.