Ett fritt och säkert Europa handlar om vår tilltro till Europasamarbetets förmåga. Om möjligheterna för jobb, företagande, handel och välstånd. EU-medlemskapet gör Sverige till ett rikare och starkare land. Men Europasamarbetet är mer än bara frihandel, inre marknad och klimatmål. Europasamarbetet är en värdegemenskap som handlar om fred och frihet, om hopp och möjligheter för alla.

Under mandatperioden har vi dessvärre sett hur rättsstaten fortsätter att nedmonteras i Ungern, vi har sett inrättandet av hbtq-fria zoner i Polen och på Malta är det i princip förbjudet att göra abort. Det är inte förenligt med de fri- och rättigheter som ska prägla EU.

Europasamarbetet bygger på demokrati, respekt för rättsstaten, oberoende domstolar, yttrandefrihet och fria medier. När dessa värden utmanas måste det få konsekvenser.

Moderaterna anser ytters att inga utbetalningar av EU-medel ska göras till medlemsländer som bryter mot demokratins och rättsstatens principer. Därför har vi drivit på för att en så kallad rättsstats-mekanism ska komma på plats inom EU för att pengar inte ska försvinna till korruption och maktmissbruk.

I Europa ska man fritt kunna leva sitt liv, öppet visa sin kärlek och tryggt bilda familj, oavsett sexuell läggning. Barn som har samkönade föräldrar riskerar att inte kunna utnyttja sina fri- och rättigheter i EU fullt ut när medlemsländerna inte erkänner vissa familjekonstellationer. Ett äktenskap eller föräldraskap som erkänns i ett land ska därför erkännas i hela EU, så att vi får ett friare Europa för regnbågsfamiljer.

Alla medlemsländer i EU ska vara trygga för hbtq-personer. EU måste sätta press på medlemsländer som diskriminerar hbtq-personer. Därför bör hatbrott göras till ett EU-brott, efter som det handlar om särskilt allvarlig brottslighet som undergräver både frihet och trygghet i EU och som påverkar både enskilda och hela samhällen.

Europavalet är ett värderingsval. Ett val om vilket Europa vi ska vara. Nuvarande och kommande generationer ska se ljust på Europa. Därför försvarar Moderaterna demokrati, rättsstat och människors möjligheter att bestämma över sina egna liv. Allt detta handlar om försvar av europeiska värderingar. Och den som vill bo i Europa ska anpassa sig till dem. Allt annat är helt enkelt fel. Vi vill se ett fritt och säkert Europa för framtida generationer.