Regeringen, och inte minst liberala ministrar, har ett stort ansvar gentemot landets HBTQI-personer som lever i konservativa och/eller religiösa kontexter, att visa att deras frihet är värd att ta strid för. Regeringen lovade i Tidöavtalet att införa ett förbud mot omvändelseförsök, men vi saknar ännu ett lagförslag. Löften är bra, men nu är det dags för regeringen att agera och lägga fram ett skarpt förbud mot omvändelseförsök.

Just nu pågår Sveriges näst största pride-festival, West Pride, med den stora pride-paraden på lördag som höjdpunkt. Pride är glitter och glamour, men Pride är också kamp och allvar. En kamp för alla de HBTQI-personer som än idag lever under förtryck. En grupp vars frihet förvägras dem, är de människor som utsätts för omvändelseförsök. Det vill säga att någon med tvång försöker ändra annans sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck. Enligt en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har nästan en femtedel av unga hbtqi-personer i Sverige upplevt att någon försökt påverka deras sexuella läggning. Fem procent har blivit utsatta för allvarliga försök till omvändelse. Det här är helt oacceptabelt och blottlägger en enorm utsatthet. En utsatthet som Liberaler måste bekämpa, så att dessa unga HBTQI-personer kan bli fria på riktigt.

Förra sommaren presenterades den statliga utredningen om ett förstärkt skydd för den personliga integriteten, där omvändelseförsök ingår, sina förslag. Dessvärre fanns inte ett skarpt förbud mot omvändelseförsök med. Utredningen hävdar att omvändelseförsök redan i dag kan stoppas genom en rad paragrafer i lagstiftningen, bland annat i brottsbalken.

Vi i HBT-liberaler anser att det är uppenbart att ett förbud mot omvändelseförsök behövs, av följande tre anledningar:

  • Omvändelseförsök pågår i Sverige i dag. Omvändelseförsök kan innefatta händelser som inte nödvändigtvis är förbjudna. Detta är något som också MUCF påpekar i sin rapport.
  • I de länder där omvändelseförsök har förbjudits har tidigare lagstiftning inte heller ansetts vara tillräcklig. Exempelvis har en utredning från Kanada visat att även i provinser med stark antidiskriminerings- och hatbrottslagstiftning förhindrade inte omvändelseförsök i tillräckligt stor utsträckning.
  • Omvändelseförsök skiljer sig tydligt från andra fall av misshandel och olaga hot. Det finns ett värderingsmässigt uppsåt bakom, att ändra någons sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck. På samma sätt som brottet grov kvinnofridskränkning infördes för att sätta ljuset på det patriarkala våldet som utövas främst av män mot kvinnor och synliggöra ett våld som främst begås inom hemmets väggar, så behövs ett förbud mot omvändelseförsök för att sätta ljuset på förtrycket av HBTQI-personer i konservativa och/eller religiösa kontexter. Det skulle skicka en tydlig signal om att staten står på HBTQI-personers sida gentemot ett konservativt förtryck, och det är viktigt.

Det dags att regeringen agerar för ett skarpt förbud mot omvändelseförsök, helt i linje med den enda HBTQI-reform som står nedskriven i Tidöavtalet. Trots detta, känner vi en stor oro. Kristdemokraterna tvärvände gällande den nya könstillhörighetslagen och bevisade ännu en gång att de fortsätter motarbeta viktiga HBTQI-reformer. Det var tack vare att Liberalerna och Moderaterna som en modern könstillhörighetslag till slut kunde bli verklighet. Ska Kristdemokraterna ännu en gång svika landets HBTQI-personer och bryta ännu ett löfte? Unga HBTQI-personer som är fast i konservativa och/eller religiösa miljöer som tvingar kvar dem i garderoben, måste få känna att staten och lagstiftningen står på deras sida mot förtrycket. HBT-liberaler uppmanar HBTQI-minister Paulina Brandberg (L), att senast i samband med Stockholm Pride i år presentera ett förslag på ett skarpt förbud mot omvändelseförsök.