Vårt ställningstagande handlar om något så enkelt som att det är vår fasta övertygelse att öppenhet, frihet och acceptans utvecklar ett samhälle – i detta fall Sverige. Politiken och valresultatet avspeglar den värld vi lever i. Avgående statsminister Reinfeldt var inne och snuddade vid ämnet utan att konkretisera och vidareutveckla sina tankar, när han bad oss öppna våra hjärtan och uttryckte en önskan om att Sverige skulle vara en smältdegel.

USA är världens rikaste land. Staten är inte det, men den samlade förmögenheten, om än orättvist fördelad, är högre där än någon annanstans. Det beror inte på låga löner och skatter – ur ett globalt perspektiv är de inte det. Den absolut främsta orsaken till landets ekonomiska framgång är att USA är just en smältdegel. Studenter från världens alla hörn tävlar till exempel om att få studera på något av landets universitet och efter studierna blir många kvar i landet. USA, ett land med många fel, brister och orättvisor har lyckats med en sak – de är mångkulturella och har byggt sin framgång på det.

Kiruna IF har valt HBTQ-certifiering, acceptans och öppenhet. NYAB har fått möjligheten att bidra.
De riken, välden och nationer som tvärtom slutit sig och stängt ute omvärlden har däremot kollapsat, eller börjat stagnera och därefter öppnat sig. En förutsättning för ett samhälles utveckling är frihet, olikheter, nya influenser, acceptans, öppenhet och demokrati. Det är i sådana samhällen innovationer, nyskapande och entreprenöriellt nytänkande ständigt gror.

I Sverige har vi klarat en långvarig recession och lågkonjunktur bättre än många länder. Det finns dock mycket oroligheter i vår närhet som massarbetslöshet i Europa, låga järnmalmspriser, hög ungdomsarbetslöshet nationellt, väpnad konflikt i Ukraina, provokationer från Ryssland mot bland annat Sverige och så vidare.

Vi gör antagandet att mot bakgrund av att människan är ett fortfarande ganska primitivt flockdjur så reagerar vi instinktivt vid rädsla och osäkerhet. När det är dåliga tider och mycket osäkerhet runt oss blir vi instinktivt protektionistiska och vill sluta oss och stänga främmande och olikheter ute. Det finns flertal konkreta exempel på hur bland annat politiker, diktatorer och kyrkan utnyttjat situationer som dessa historiskt. Vi märker och ser vilka vindar som nu blåser i Europa.

Därför är det sätt på vilket Kiruna IF föredömligt och beundransvärt valt att ställa sig upp och ta ställning extra viktigt nu. De har valt att spela i regnbågsfärgade tröjor. De har valt HBTQ-certifiering, acceptans och öppenhet. NYAB har fått möjligheten att ställa sig bredvid Kiruna IF och bidra till deras satsning. Alla har den möjligheten. Vi välkomnar ALLA att ställa sig där med oss.