Sedan 2012 får alla flickor som är 11-12 år kostnadsfri HPV-vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet. Men HPV-vaccin skyddar inte bara mot livmoderhalscancer, utan även mot anal-, penis- och tonsillcancer, samt kondylom. En brittisk studie på msm-gruppen och hiv-bärare i åldern 16-40 år visar att vaccination för dessa grupper inte bara är angeläget ur ett hälsoperspektiv, utan även är samhällsekonomiskt försvarbart.
Länder som Australien, USA, Kanada och Österrike rekommenderar redan idag vaccination av pojkar.

De senaste veckorna har tunga forskare, experter och överläkare i en debattartikel argumenterat för vaccination av pojkar utifrån att det ger skydd mot cancer i mun och svalg. Även RFSU och RFSL har lyft kravet i debatten: RFSL och RFSU anser att ett generellt vaccinationsprogram som riktas mot alla människor i ung ålder skulle kunna bidra till att förebygga HH-cancer, men även analcancer bland män som har sex med män samt människor som lever med hiv. En sådan insats skulle även på lång sikt minska dessa gruppers utsatthet och överrepresentationen bland de som får analcancer.

Nu ska Vänsterpartiets motionsförslag upp till beslut, först i hälso- och sjukvårdsnämnden och senare i höst i landstingsfullmäktige. I det tjänstemannasvar som ska ge vägledning till politikerna i deras beslut konstateras att vårt förslag visserligen skulle öka jämställdheten på området och bidra till en jämlik vård, men att landstinget trots det bör vänta och se.

Vi menar att vi inte kan vänta längre! Kunskapen och argumenten finns redan idag. Stockholms län har som storstadsregion en stor Hbtq-befolkning och kan arbeta genom väl fungerande mottagningar som till exempel Venhälsan. Här finns alla skäl och möjligheter att gå före.

Nu är det upp till de borgerliga partierna att bekänna färg. Med Pride-veckan i färskt minne, där nästan alla politiska partier slår knut på sig själva för att krama Hbtq-gruppen, så menar vi att det i denna fråga och många andra frågor är dags att gå från ”snack” till verkstad. Kommer de borgerliga partierna att bifalla förslaget om avgiftsfri HPV-vaccination för pojkar och män som Vänsterparitet föreslår eller kommer de att passa? I så fall händer ingenting och frågan skjuts i långbänk.