Vår uppfattning är att möjligheten att vaccinera sig och därmed skydda sig mot cancer inte ska vara beroende av kön. Det finns goda grunder för att vaccinera pojkar i klass 5–6, både för att skydda dem själva mot kondylom eller cancer och för att minimera risken för att smitta sprider sig till ovaccinerade partners. Det här finns med i arbetet med den nya regionala cancerplanen för de kommande åren som Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland just nu tar fram.
Det är mycket olyckligt att en process som kan förbättra hälsan och öka jämlikheten i vården drar ut på tiden. Även om landstinget skulle införskaffa vaccinet bedömer hälso- och sjukvårdsförvaltningen att det är mycket svårt att införa vaccination för pojkar. Problemet ligger till stor del i samarbetet med skolhälsovården. HPV-vaccin för pojkar finns ännu inte med i det nationella vaccinationsprogrammet. HPV-vaccin för pojkar står på tur för att utredas så att det kan införas i de nationella programmen.
Innan detta lagkrav finns på plats kommer det att bli praktiskt omöjligt att få en HPV-vaccinering av pojkar att fungera. På grund av bristande resurser i skolan har vi redan i dag svårt att få hjälp av skolhälsovården med till exempel kompletteringsvacciner. Vaccinering för en stor grupp av befolkningen är en fråga som bör beslutas nationellt, av Folkhälsomyndigheten. Vad vi kan göra är att bevaka utvecklingen på området och i god tid ta fram en plan för införandet av vaccinet. En sådan plan beslutar vi nu att börja ta fram. Stockholm ska fortsätta att gå i frontlinjen i kampen mot cancer och för en jämlik vård.Se tidigare debattartikel: ”Dags att erbjud HPV-vaccination för pojkar NU!!!”