Replik: Homo- och transfobin går inte att skylla på RFSL

Robert Hannah (L), riksdagspolitiker och representant för ett av Sveriges största partier, kritiserar RFSL för att inte göra nog i arbetet mot homofobi, transfobi och hedersvåld utanför Stockholms innerstad. Hannah börjar med att räkna upp hur fel det är att SD och rasister håller Järva Pride och att det behövs Pride i förorter och i orter runtom i landet.

Hannah skriver att förändring sker genom att lyfta tabun och att ungdomar behöver stöd och utbildning. Allt det håller vi med om, men Hannah pekar därefter på RFSL som ansvariga för att det fortfarande finns problem.

Sedan när är det de utsattas fel att brott begås?

Hannah gör RFSL medansvariga till att det finns homo- och transfobi i förorter i och med att han undrar varför vi inte gör något åt det. Att påstå att RFSL inte gör något grundar sig på okunskap om vårt arbete och blir ett sätt för Hannah att skapa billiga poänger.

RFSL är naturligtvis på inget sätt ansvariga för homo och transfobin, däremot har både staten och politiken en lång historia av förtryck mot hbtq-personer. Det är också politiker, som Hannah, som har möjlighet att skapa förändring. Hannah väljer istället att lägga över ansvaret på civilsamhället.

Hur kan en politiker skjuta ifrån sig sitt ansvar på det civila samhället och en medlemsstyrd förening?

Hannah verkar tro att RFSL är en myndighet eller kommun, vi har varken de resurserna eller det mandatet. En politiker bör först se sig själv i spegeln för att utkräva ansvar. För vem är det som stöttar det civila i sitt arbete och vem är ansvarig för att motverka diskriminering och hatbrott? Enligt oss är det politiker och makthavare.

RFSL har ett mångårigt arbete för hbtq-personer bakom sig och det är märkligt att bemöta kritik från en riksdagspolitiker som påstår att vi inte gör något. Ett hån mot det fleråriga arbetet som vi lagt ner på att förbättra hbtq-personers situation i Sverige och i världen, i staden, i förorten och på glesbygden. Detta är några, av många, exempel på vad RFSL gör:

RFSL och RFSL Ungdom har hjälpt till att bygga upp den kunskap som finns om hbtq-personers utsatthet. RFSL Ungdom har drivit projektet ”HBT och heder” tillsammans med Alma Europa 2011-2014, och RFSL har bedrivit liknande projekt på uppdrag av länsstyrelsen i Skåne. RFSL och RFSL Ungdom har under många år varit engagerade i frågan om hedersrelaterat hot och våld mot hbtq-personer. RFSL:s brottsofferjour tillfrågas som experter av polis, socialtjänst, kvinnojourer.

Vi fortbildar löpande om hedersbrott och hatbrott. Våra kuratorer ger stöd till enskilda personer över hela landet. RFSL och RFSL Ungdom har under lång tid arbetat med skolinformation och drivit frågor om nolltolerans mot homo- och transfobi. Vi fortbildar personal i och utanför skolan över hela landet och stärker elevorganisering. Vi har under

många år haft nära samverkan med Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF, och bedrivit omfattande kunskapsinsatser på skolor och inom fritidsverksamheter.

RFSL har ett skyddat boende som tar emot placeringar från socialtjänst och polis när hbtq-personer är utsatta för hedersrelaterat våld och hot. Flera av de vi möter bor utanför innerstaden och en prioriterad fråga för RFSL är att få långsiktigt stöd för brottsofferjouren så att arbetet säkras. RFSL och RFSL Ungdom har länge påpekat vikten av att kommuner stöder arbetet för hbtq-personers rättigheter och bidrar till att skapa möjlighet för trygga mötesplatser.

Med bakgrund av detta är det extra märkligt att en riksdagspolitiker pekar ut RFSL som ansvarig för att inte tillräckligt snabbt förändra samhället när RFSL har stått bakom de flesta förbättringar och stöd för hbtq-personer de senaste 65 åren, trots ett ofta stort motstånd från politiskt håll.

Sedan påstår Hannah att RFSL är en traditionell hbtq-organisation, vad vill Hannah säga med det? RFSL är en medlemsstyrd förening, RFSL har 38 Lokalavdelningar som varje år väljer styrelse och beslutar om vilket arbete RFSL ska bedriva. Stockholm Pride och många andra Pridefiranden runt om i landet är fristående organisationer från RFSL som vi inte kan styra över eller bestämma var de startas.

RFSL är en progressiv hbtq-organisation med en intersektionell analys. Vi har självklart saker som vi måste förbättra gällande representativitet, vithetsnormer, funktionalitetsnormer, med mera, men att en riksdagspolitiker påstår att vi inte gör någonting för hbtq-personer är befängt och bygger på okunskap och möjligtvis även ointresse.

Deidre Palacios, ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse