Vi utgår från att hon förstår att hon i och med detta uttalande begår det största svek som den svenska HBT-rörelsen upplevt från en socialdemokrat på årtionden.
Alla de landvinningar som svenska homo, bi och transsexuella uppnått så som bland annat borttagandet av sjukdomsstämpeln, slutet på tvångssteriliseringarna, allt detta står den feministiska utrikespolitiken inte upp för i skarpt läge.
Men HBT-rörelsen i Sverige är inte oförsonliga. Vi har inte råd att döma. Ett snabbt offentligt uttalande till stöd för oss och skarp kritik riktad mot Antonio Guterres så går vi vidare.
För om Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd kan förhandla bort säkerheten för svenska HBT-personer är den inte värd ett enda dugg.

HBT-rättigheter är mänskliga rättigheter och det ska vi kunna förvänta oss att Sveriges utrikesminister står upp för även när hon är utanför Sveriges gränser.