Hej Caroline, nästa vecka börjar Stockholm Pride, vad har Pride betytt för dig?
– Pride har tjänat som en mycket viktig möjliggörare i min egna komma ut-process, vilket jag berättat om i mitt sommarprat. Pride 2017 blev en värdefull möjlighet för mig att, anonymt, röra mig i mitt önskade uttryck som kvinna utan risk för fördömande från omvärlden. När sedan Pride 2018 kom höll jag en mycket låg profil, då vi behövde hålla hög sekretess och
undvika läckor inför min ganska publika transition i september i höstas.
– I år blir Pride en naturlig arena för att understryka alla människors självklara rätt att leva som sig själva och alla människors lika värde. Vi har uppnått mycket genom åren, men vi har fortfarande en lång bit kvar till att acceptansen för ett icke-normativt levnadssätt i alla delar av vårt land. Särskilt i ett internationellt perspektiv finns mycket att göra.
Vad kommer du att göra under Pride?
– Jag kommer att delta i Pride och besöka parken. Jag tillhör flera kategorier inom hbtq, eftersom jag både ingår i ett samkönat äktenskap och har genomgått könskorrigering. Jag vill inte prioritera mellan dessa kategorier, utan ser mer generellt på värde av att stödja alla människors rätt att leva som sig själva.
– Vi på ICA kommer självfallet att flagga under Pride, och både jag och min ICA-kollega Jenni Steiner är glada för att vi kunde medverka i den officiella trailern för Stockholm Pride 2019.
Efter all mediafokusering och ditt fina sommarprat så lär ju många känna igen dig och säkert vilja komma fram och prata, hur känner du inför det?
– För min egen del har jag fått vänja mig att bli igenkänd i utelivet, vilket inte stör mig på något sätt. Om jag kan få vara en symbol för den självklara rätten att leva som sig själv, så är jag gärna det.
Vad ska du göra annars i sommar?
– Nu i sommar kommer jag att njuta av en så lång semester som möjligt. Arbetet med sommarpratet tog en del fokus, och nu njuter jag av att lyssna på de andra sommarpratarna.