Pride Lake Parade på lördag blir inte av som ett organiserat event. Efter anmälan har polisen meddelat att båtparaden genom att den uttrycker sitt stöd för Pride-rörelsen, är att betrakta som en allmän sammankomst. Därmed gäller reglerna om att maximalt 50 personer får samlas.

Trots att det inte var tänkt att ha 50 personer på en och samma båt och att det mellan båtarna garanterat är mer än 2 meters avstånd, så menar polisen i sin bedömning att det kan jämställas med en parad på landbacken.

Därmed drar initiativtagarna bakom Pride Lake Parade tillbaks själva eventet Pride Lake Parade detta år.

”Syftet med Pride Lake Parade har alltid varit att fira mångfald på ett tryggt och säkert sätt. Det har varit en utmaning för oss alla att navigera i det nya och högst exceptionella landskap vi befinner oss i.

Att åka båt på Riddarfjärden med regnbågsflaggor finns det inga begränsningar emot och det krävs inga tillstånd.”