Ordföranden i Stockholm Busniess Region, trafikborgarrådet Ulla Hamilton (m) hotar enligt Dagens Nyheter med att dra in stadens marknadsföringsbidrag till Föreningen Stockholm Pride.
Orsaken är att föreningen ännu inte velat svara på hur stor förlust de gjorde 2011. Stockholm Business Region ger stöd till marknadsföring av evenemang i Stockholm men det förutsätter att de verksamheter man stöder har ”en sund och solid ekonomi”, sa hon igår till DN STHLMs trycka edition.
Föreningen Stockholm Prides ordförande Pär Wiktorsson säger till Dagens Nyheter det han tidigare sagt i intervjuer i bland annat QX, att föreningens kapital på 900 000 inte räckt till och att samtalen om att få fordringsägare att sätta ner sina fordringar fortsätter.
Hamilton konstaterar i Dagens Nyheter att föreningen haft ”svajig ekonomi” tidigare och att man nu vill vara ”extra noga”.
Marknadsföringsbidraget är inte till för att täcka underskott i verksamheten. Pär Wiktorsson efterlyser ekonomiskt stöd från staden så som HBTQ-Festivalen i Göteborg får från kommun och regionen. 2011 fick festivalen i Göteborg 800 000 kronor i stöd.