Pridefirandet i Uppsala skiljer sig ganska markant från övriga Pridefestivaler i Sverige. Festivalen har utmärkt sig för att komma i klinch med partier som inte har en socialistisk grundsyn.
Pridefirandet i Uppsala har en ”intersektionalistisk” profil, dvs att man inte ”enbart” lyfter diskriminering och förtryck av en grupp, i detta fall hbtq-personer, utan även inkluderar klass, kön, ras, etnisk tillhörighet, funktionalitet och ålder. I sin vision citerar man även den anarkistiska legendaren Emma Goldman ”If I can’t dance to it, it’s not my revolution”.
Och en av de som inte anses kunna dansa i Uppsala Pride revolution är Folkpartiets ungdomsförbund LUF.
I söndags fick de ett kortfattat anonymt mail från Uppsala Prides ”samordningsgrupp” för att ungdomsförbundets ”ståndpunkter strider mot vår vision”.
Festivalens arrangörer och Folkpartiet kom i konflikt redan 2009 då dåvarande ordföranden i HBT-Liberalerna Martin Andreasson sa att arrangemanget ”kidnappats av yttersta vänstern”. 2010 kunde dock ett seminarium om att vara lesbisk och borgerlig väljare hållas och EU-Minister Birgitta Ohlsson tilläts medverka under festivalen.
Exakt vad som är orsaken till att just LUF nekats delta i årets Uppsala Prides parad framkommer inte i det meddelande som skickats till ungdomsförbundets Uppsala-avdelning.
– Det är pinsamt att en festival som säger sig förespråka öppenhet och tolerans väljer bort deltagare på grund av deras övriga ståndpunkter. Det viktiga för Uppsala Pride borde vara att striden för HBTQ-personers rättigheter stöds av så många som möjligt, inte att främja socialism och antikapitalism, säger LUF-ordföranden i Uppsala Län, Tove Henriksson i ett pressmeddelande.
Festivalen har ABF som sponsor och bland de som är med i arrangemanget med olika aktiviteter märks såväl RFSL, RFSU som SFQ och Universitetskyrkan.
Vid festivalen hålls såväl seminarier som en ”Dunderfest” och bland de anmälda deltagande partierna i Prideparaden är ännu så länge endast Feministiskt Initiativ uppräknade.
Som en konsekvens av att LUF inte får delta, hoppar nu Miljöpartiet av sin medverkan under festivalen med bland annat ett bokbord, meddelar UNT.se.
Under dagen kommer Uppsala Pride med ett uttalande om sitt beslut.