I söndags förklarade arrangörerna bakom festivalen Uppsala Pride att Folkpartiet och dess ungdomsförbund LUF inte fick gå med i den planerade Pride-paraden på lördag.
I ett av ”samordningsgruppen” undertecknat uttalande förklarar Uppsala Pride att man inte bara är en hbtq-festival utan även anti-kapitalistiska. ”Vi är väl medvetna om att LUF och Folkpartiet är engagerade i hbtq-frågor och uppskattar detta. Samtidigt upplever vi dessvärre att det finns mycket i LUF och Folkpartiets politik som direkt motverkar den kamp vi för.”
Exakt vad detta handlar om förklaras inte i pressmeddelandet, som mer svepande talar om att Folkpartiet ”främjar förtryckande strukturer och orättvisor i samhället” och konstaterar att ”som antikapitalister förbehåller vi oss således rätten att anordna en antikapitalistisk festival”.
Reaktionerna på att Uppsala Prides antikapitalistiska program, som även tidigare år skapat skärmytslingar mellan HBT-Liberalerna och festivalens arrangörer, har varit kraftiga.
När Luf nu nekats gå i den antikapitalistiska paraden på lördag så arrangerar men istället en egen Prideparad.
– För oss handlar Pride och priderörelsen om öppenhet och bejakandet av alla människors lika värde. Därför vill vi se till att Uppsala har en prideparad som välkomnar alla, säger Mohamad Hassan gruppledare för Folkpartiet Liberalerna i Uppsala kommun.
Paraden hålls den 17 maj, på självaste internationella dagen mot homo- och transfobi, IDAHOT, och man inbjuder alla som vill delta, vare sig man är för eller mot kapitalism. Start 13.00 på Stora Torget.
En konsekvens av att Uppsala Pride stoppat LUF är att Miljöpartiet redan igår lämnat samarbetet med Uppsala Pride. Även RFSL Uppsala har valt att hoppa av paraden.
En konsekvens av att Uppsala Pride stoppat LUF är att Miljöpartiet redan igår lämnat samarbetet med Uppsala Pride. Även RFSL Uppsala har valt att hoppa av paraden.
På RFSLs förbundsnivå diskuteras just nu hur man skall hantera situationen som uppstått. Förbundsordförande Ulrika Westerlund konstaterar att man utan att tillfrågas har angetts som medarrangörer av Uppsala Pride.
– De verkar ha principen att lägga till alla som har någon form av programpunkt som medarrangör, vilket vi alltså inte är, säger hon till QX och beklagar att Uppsala Pride inte varit tydliga i att från början kommunicera ut att de är en socialistisk och antikapitalistisk festival.
Ulrika Westerlund är utannonserad som EN AV FLERA invigningstalare på Stora Torget på torsdag då Uppsala Pride klockan 16.00 uppmärksammar IDAHOT-dagen.
– Men det funkar inte att invigningstala nu eftersom en invigningstalare på ett sätt kan sägas personifiera visionen, säger hon till QX med förklaringen att RFSL varken är en socialistisk eller på annat sätt partipolitisk organisation.
Westerlund är inbokad till en rad olika seminarier och debatter som redan är utannonserade.
– Diskussion pågår just nu med olika arrangörer om hur vi skall lösa situationen, säger hon till QX.


Liberaler nekas delta i Prideparad