Efter att den amerikanska halvmesyren ”Don’t Ask, Don’t Tell” avskaffats har hbt-personer inom den amerikanska militären blivit allt mer synliga.
I helgen togs ett steg till efter att man från högsta ort gett klartecken till att de som önskar kan delta i Prideparader i sina uniformer.
Innan President Clinton införde kompromissen att homo- och bisexuella liksom transpersoner kunde tjänstgöra inom flottan, flygvapnet och armén så länge de inte berättade öppet och att ingen heller fick fråga om deras sexuella- eller könsidentitet, nekades hbt-personer tjänstgöring alternativt avskedades när det blev känt.
Vid paraden i San Diego, som blev den första där uniformerade kunde delta blev stämningen därmed blev extra hög.