Hbtq-entreprenörer i USA tillför över 1700 miljarder USD till deras bnp årligen. För Sverige och Skandinavien finns det inga siffror men sannolikheten är att det procentuellt ser lika ut även här. Trots detta är hbtq-entreprenörer och hbtq-företagare med sin kraft för tillväxt och innovation en bortglömd grupp i näringslivet.

Alf Kjeller, projektledare, berättar för QX om tanken bakom LGBT+ Business Conference:

– Vi har två saker som vi främst vill belysa, det ena är affärsnyttan med hbtq-inkludering för företag och det andra är hbtq-entreprenörskapet inom communityn. Även företagen har ju en stor påverkan på attityder kring hbtq-inkludering. Det är så lätt att sätta fina begrepp på papperet i policy och liknande men det är inte lika lätt att efterleva det i verkligheten.

I pressmeddelandet skriver ni att ”HBTQ-entreprenörer är en bortglömd grupp i näringslivet”, vad beror det på, tror du?

– Man pratar aldrig om hbtq-entreprenörer som grupp och de syns ingenstans. Under mina över 20 år i Pride och liknande sammanhang har jag aldrig varit med om att man pratat kring just entreprenörskap och företagande inom communityn. Vilken kraft den har för vår kamp för lika rättigheter.

– Det man främst förknippar med hbtq-företagare är kanske klubbar och liknande, inte att förringa dessa alls, men det finns en hel del fler hbtq-företagare där ute som gör en hel del saker. Att våga vara öppen även som företagare och i business sammanhang är också viktigt för kampen för hbtq-rättigheter.

Och hur gör man då mer synliga?

– Genom till exempel denna konferens. Att vi lyfter förebilder och att vi skriver mer om detta. Vi har ju startat en hbtq-handelskammare – SGLCC – för att samla hbtq-företagare och arbeta med våra frågeställningar. Jag tror också att det kommer att pratas mer om hbtq-företagande, bland annat genom supplier diversity där fler och fler multinationella företag aktivt söker hbtq-företagare som underleverantörer.

Bland föreläsarna på Sveriges första LGBTI+ Business Conference kan man idag bl.a. lyssna till Judith Gough, Brittish Ambassador to Sweden, Karin Svensson HR-chef MKB, Thomas Ogard, Moll Wendén Advokatbyrå, Micael Nord, Malmö stad, Peter Zerp, Accenture med flera. Samtliga med goda kunskaper och erfarenheter inom möjligheterna med inkludering för privat sektor samt innovationskraften och möjligheterna för hbtq-företagare.

LGBTI+ Business Conference äger rum i Malmö Rådhus från kl. 13 i eftermiddag och deltagande kan ske både fysiskt och digitalt.