Under fredagen hissade USAs ambassad och det privata residenset för ambassadören Mark Brzezinski med maka Natalia Brzezinski inte ”bara” stjärnbaneret utan dessutom Regnbågsflaggan.
Fram till att Pridefestivalen i Stockholm är slut den 4 augusti kommer regnbågsflaggan att vaja.
– Jag sänder min lyckönskningar till Sveriges hbt-samhälle under denna vecka, säger ambassadören i ett pressmeddelande.
– Jag är även stolt över det enorma framsteg vi gjort i USA, inkluderat det historiska ställningstagandet tidigare i år från Högsta domstolen som fört oss ett steg närmare full jämställdhet gällande äktenskap. Jag känner inte till någon fråga som rör medborgerliga rättigheter i USA som förändrats så snabbt, vilket skall ges erkännande för till de många hårt arbetande aktivisterna liksom känsligheten och pragmatismen hos det amerikanska folket.

I pressmeddelandet från ambassaden citeras även president Obama som även i år hälsade den amerikanska ”Pridemånaden”, juni, genom att säga att: Inget land skall neka människor deras rättigheter på grundval av vem de älskar. Det är därför vi måste stå upp för homosexuellas rättigheter överallt.

Förutom flaggor i flaggstängerna har en enorm flagga hängts upp på fasaden