HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i världen och den orsakar bland annat livmoderhalscancer. Men viruset orsakar även analcancer, som man kan dö av, kondylom, toncill- och peniscancer.

Enligt Venhälsan bär 15 procent av män som har sex med män på cancerogena HPV. Siffran för hivpositiva män som har sex med män är 30 procent. Även hivpositiva kvinnor riskerar i större utsträckning HPV.
– Vi ser en överrepresentation i de här grupperna. Anledningen till att hivpositiva drabbas av det kan bland annat vara ett försvagat immunförsvar, säger Anders Blaxhult, läkare på Venhälsan.

Sedan 2012 erbjuds flickor vaccinet gratis, men pojkar eller män som vill vaccinera sig får betala själva, drygt 1600 kronor. För att det ska ge bäst verkan ska vaccinet tas innan sexdebuten.
– Vaccinet är dyrt och det är den största anledningen till att pojkar inte vaccineras, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

När kan ett kostnadsfritt vaccin erbjudas pojkar?
– Det kommer nog minst några år om det blir verklighet, säger Anders Tegnell.

Nu vill Venhälsan, RFSU och Vänsterpartiet att alla pojkar kostnadsfritt ska vaccineras mot HPV.
– Man kan säga att det är en genusfråga och min uppfattning är att man bryr sig mer om kvinnors sexuella hälsa än mäns, säger Anders Blaxhult.

Bästa sättet att skydda sig mot HPV är att använda kondom eller slicklapp.

Lena Levin (RFSU), Anders Blaxhult (Venhälsan), Anders Tegnell (Folkhälsomyndigheten), Håkan Jörnehed (V) under dagens seminarium på Pride house.