– Det saknas en samlad rapport om etnisk diskriminering, och syftet med rapporten är att se och följa utvecklingen om skyddet mot diskriminering, säger Hewan Temesghen ordförande i Centrum mot rasism.

Hon inleder med att berätta hur hon själv diskriminerades när hon som 18 åring sökte sitt första jobb. Hewan Temesghen är född i Sverige men har afrikanskt ursprung, och förutom att hon inte fick jobbet fick hon frågor om Afrika från arbetsgivaren.

– Vid diskriminering hamnar man i en underposition där man arkiveras, säger hon uppgivet.

Den nya rapporten ”Årsrapport om etnisk diskriminering och rasism i Sverige 2007” finns ännu inte tillgänglig, men på seminariet presenterades en sammanfattning. Rapporten har tagits fram i samverkan med CMR och ett tiotal forskare och jurister inom områdena diskriminering och rasism. Bland annat bekräftas i underlaget av rapporten att diskriminering fortfarande är ett etablerat mönster i samhället.

Rapporten tar upp diskriminering i olika skeden i livet: Diskriminering i arbetslivet, bostadsdiskriminering, diskriminering inom hälso- och sjukvård och diskriminering inom utbildningsväsendet.

Hewan Temesghen presenterade CMRs viktigaste förslag till åtgärder, några nationella rekommendationer, och tillade ett spanskt ordspråk som CMR följer ”Vill man så kan man”.

Lena Svenaeus, chefsjurist på Akademikerförbundet SSR pratade om den nya myndigheten DO som ska bildas den 1 januari 2009, och gick även igenom nyheterna i den nya diskrimineringslagstiftningen. Hon nämnde bland annat nyordningen om att intresseorganisationer får talerätt i domstol och att den nya diskrimineringsersättningen innebär att skadeståndet ska vara avskräckande.

– I Arbetsdomstolens sammansättning blir det också förändringar genom att 5 ledamöter istället för 7 kommer att döma, säger Lena Svenaeus.

Hon nämnde också lite fakta om de olika domarna i Arbetsdomstolen (AD). Av cirka 75-80 domar om diskriminering handlar de flesta om könsdiskriminering, ett tiotal om etnisk diskriminering, tre om funktionshinder och inga alls om sexuell läggning.

– Det är viktigt för den nya DO att jobba för att det blir en allmän kompetens hos AD, eftersom den olika diskrimineringsgrunderna inte behandlas lika.

– Vår förhoppning är att den nya DO blir en stark aktör för mänskliga rättigheter, säger Hewan Temesghen avslutningsvis och får medhåll av Lena Svenaeus.

Centrum mot Rasisms förslag till åtgärder:
Att den nya myndigheten DO får utökade befogenheter så att den blir en kraftfull och oberoende aktör med ansvar och resurser för datainsamling och tvärvetenskaplig forskning inom området etnisk diskriminering och rasism.
Att positiv särbehandling med hänsyn till etnicitet tillåts på samma sätt som med kön.
Att antidiskrimineringsklausuler införs vid all offentlig upphandling – skattemedel ska inte gå till företag som diskriminerar.
Att det bildas en nationell kommission mot rasistiska och främlingsfientliga partier med representanter från samtliga riksdagspartier och från frivilligorganisationer.