RFSL välkomnade under torsdagen regeringens besked om att könstillhörighetslagen från 1972, nu skall ändras.
Regeringen vill dela upp nuvarande lagstiftning i två separata delar. En som rör juridiskt kön och en som reglerar tillståndsprövning av ”vissa ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna”. Därmed krävs inte en medicinsk diagnos för att få ny könsidentitet fastställd genom ändrat personnummer och nytt juridiskt kön.

– Det är ett välkommet och mycket efterlängtat steg i rätt riktning. Vi hoppas att morderniseringen leder till att tillståndsprövningen för kirurgi hos Rättsliga rådet på Socialstyrelsen tas bort. Övrig vård är ju en överenskommelse mellan läkare och patient, vilket detta också borde vara, säger Frida Sandegård, ordförande RFSL

Från regeringens sida lyfts transpersoners sämre hälsa, framförallt den pyskiska hälsan, som ett motiv till förändringen.

– Den nya lagstiftningen kan förhoppningsvis leda till enklare och snabbare processer så att fler kan leva enligt sin könsidentitet, vilket förhoppningsvis förbättrar hälsan i gruppen, sa sjukvårdsminister Gabriel Wikström vid presentationen under torsdagen.

Regeringen ansluter därmed till några av slutsatserna i Utredningen om juridiskt kön och medicinsk könskorrigering.

– Transpersoners rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna. För regeringen är det viktigt att vi nu tar ett nästa steg i arbetet och moderniserar lagstiftningen, sa kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Först till sommaren kommer två promemorior som skall bli en proposition som hamnar på riksdagens bord våren 2018 och därmed, tror regeringen, kommer kunna träda i kraft andra hälften 2018.

RFSL kommenterar att utredningen lades fram redan för tre år sedan och menar att regeringen även bör släppa den 18-årsgräns som finns idag.
– De lagändringar som nu annonserats kommer göra många administrativa processer som många transpersoner tvingas hantera lättare, men det är fortfarande ett hinder för transpersoner under 18 år, kommenterar Frank Berglund, ordförande i RFSL Ungdom.

RFSL och ungdomsförbundet understryker i sina kommentarer även behovet av ”stärkta resurser till den könsbekräftande vården och stärkt transkompetens inom vården generellt. ”