Ett vanligt förekommande argument beträffande homosexuella föräldrar är att heterosexuella par är bättre föräldrar än homosexuella par. Detta är en myt. Det finns ingen forskning som visar på att en man och en kvinna är bättre på att ta hand om ett barn än två kvinnor eller två män. Att hävda att de barn som växer upp med en mamma och en pappa mår bättre än barn som växer upp med två föräldrar av samma kön har ingen vetenskaplig grund utan bygger på fördomar och den heterosexualitet som är norm i vårt samhälle.

Argumentet man möter när homoadoptioner kommer på tal är att det inte finns några givarorganisationer som vill adoptera till homosexuella par. Detta är inte sant. Det finns organisationer i flera länder utomlands som låter homosexuella adoptera. Hindren homosexuella i Sverige stöter på består av att de svenska adoptionsorganisationerna enbart samarbetar med organisationer som hjälper olikkönade par att adoptera.

Adoptionsorganisationerna är finansierade av skattepengar och att våra skattepengar ska gå organisationer vars verksamhet diskriminerar en hel grupp är oacceptabelt. Adoptionsorganisationerna bör snarast vidga sin verksamhet och samarbeta med organisationer utomlands som accepterar homosexuella som adoptivföräldrar.

Politikers uppgift är att se till att de lagar som stiftas blir verklighet. Att skylla på homofobi utomlands är ett argument som inte håller. Mängder av barn utomlands växer upp utan föräldrar, på barnhem och i krigsdrabbade områden. Det borde ligga i allas intresse att flera av dessa barn får ett hem föräldrar som tar hand om dom. I Sverige finns möjligheterna om bara våra politiker och de som är ansvariga på adoptionsorganisationerna undersöker vilka organisationer utomlands som låter homosexuella adoptera och börjar samarbeta med dessa.

Mer debattartiklar om adoption:

Börja med de nationella adoptionerna Samarbeta med länder som tillåter homoadoption! ”Vi arbetar för barns rätt till familj” Så ser en familj ut, enligt Adoptionscentrum Adoptionscentrum bjuder till informationsträff