Tyvärr verkar Seved Monke Ajneståhl och Facundo Unia ha missat min poäng i artikeln jag skrev. Det jag ville förmedla var följande:
Adoptionscentrum arbetar för barns rätt till familj, inte vuxnas rätt till barn genom adoption. Vi arbetar varken för eller emot någon grupp i Sverige som vill adoptera. Vi förmedlar adoptioner till dem som har medgivande och där det finns någon kontakt som tar emot ansökan.

Det finns många faktorer som påverkar vilka länder Adoptionscentrum samarbetar med. Utgångspunkten är dock, även här, att det finns barn som behöver familj genom internationell adoption, vilket innebär att flera av de länder som Seved Monke Ajneståhl och Facundo Unia nämner i sin artikel inte är aktuella. Det är dock självklart att Adoptionscentrum aldrig skulle säga nej till en kontakt pga av att de tar emot ansökningar från samkönade par!

Adoptionscentrum arbetar aktivt för att fler barn i Sverige ska kunna få familj genom adoption, därför att vi anser att detta ibland är bättre för barn än en familjehemsplacering. Men inte heller här är vårt uppdrag att tala för någon speciell grupp som vill adoptera dessa barn.
När jag skrev ”ni” riktade jag mig till Seved Monke Ajneståhl och Anna Steele Karlström i egenskap av folkpartister, eftersom det var så artikeln undertecknades. Jag anser att detta till viss del är en politisk fråga. Ansvaret för nationella adoptioner ligger på enskilda kommuner och socialnämnder, inte på någon adoptionsorganisation. Adoptionsorganisationerna har bara auktorisation för att förmedla internationella adoptioner.

Internationella adoptioner är en mycket komplex verksamhet och vill Seved Monke Ajneståhl, Facundo Unia och Anna Steele Karlström verkligen sätta sig in i hur verksamheten fungerar och själva se vilka möjligheter och begräsningar som råder är ni varmt välkomna att kontakta mig direkt. Jag öppen för en dialog och träffar er gärna. (Kontaktuppgifter hittar ni på www.adoptionscentrum.se)

Tidigare i debatten:

Samarbeta med länder som tillåter homoadoption! Börja med de nationella adoptionerna Homosexuella diskrimineras fortsatt i adoptionsfrågan!