I ett Facebook-inlägg meddelar RFSL Stockholms ordförande Jacob Tardell att han avgår med omedelbar verkan. Han har varit avdelningens ordförande under den tid då en anställd avslöjats ha begått sexuella övergrepp mot asylsökande hbtq-personer. Den anställde är idag uppsagd på grund av misstankarna och ett eventuellt åtal kommer att väckas enligt uppgifter från åklagaren Paulina Pilati  till Svenska Dagbladet.

I sitt meddelande på Facebook säger Tardell att alla åtgärder som vidtagits i hanteringen av övergreppen har skett ”i samråd med förbundets ledning och externa experter under det senaste året.

Tardell skriver att  han och förbundet ”hela tiden haft gemensamma mål om att värna offren och säkra vår verksamhet”.

Men enligt Tardell har det ”sedan ett par veckor” skett en förändring från förbundets sida där de ”har ändrat inriktning och genom sitt agerande inte längre stödjer” hanteringen från RFSL Stockholms sida. Detta, skriver han, ”gör det omöjligt att agera som avdelningsordförande i denna organisation.

På QX fråga till förbundsordföranden Deidre Palacios om Jacob Tardells uttalande att han lämnar på grund av att förbundet inte samrått med lokalavdelningen när de ändrat inriktning på hur händelserna 2019 skall hanteras ges ett skriftligt svar tillsammans med RFSL Stockholms vice ordförande Robert Sandström.

RFSLs förbundsstyrelse och RFSL Stockholms styrelse har god dialog och kommer fortsatt att samarbeta för att värna offren och stärka upp hanteringen och organisationens verksamhet. RFSL och RFSL Stockholm fortsätter att se över rutiner, riktlinjer och utbildningsmaterial för anställda, volontärer och förtroendevalda och vi har ett viktigt arbete framför oss med att fortsätta att utveckla kontroll, kvalitetssäkring och uppföljning av våra verksamheter. Det viktigaste nu är att vi har offren i fokus och stöttar dem hela vägen till och genom rättegången så att de får möjlighet att få upprättelse. Det är vi skyldiga dem.

RFSL Stockholm har årsmöte den 20 mars då det förutom val av ny styrelse även kommer att tas upp hanteringen av misstankarna om sexuella övergrepp på föreningens mottagning för asylsökande hbtq-personer. Misstankar som enligt artikeln i Svenska Dagbladet skall ha funnits sedan redan 2017.