I Kristdemokraternas valutvärdering framkommer att partiet fortsatt ser sig ha ”kommunikativa problem” med frågor om abort- och ”hbt”. I ett egen avsitt i utvärderingen av hur valrörelsen fungerade för partiet konstateras bland annat att ”…HBT-frågorna och Kristdemokraternas relation till dessa (blev) föremål för diskussion i samband med Stockholm Pride sommaren 2022. Äldre hårdklippta videosnuttar på Ebba Busch spreds i sociala medier i syfte att måla upp en bild av att Kristdemokraterna skulle ha en dold agenda i frågorna.”

I analysen konstateras att vare sig abort eller ”hbt”-frågor var stora i förra årets valrörelse ”men de fanns samtidigt närvarande, i flera fall med en udd mot Kristdemokraterna, på ett sätt som inte var fallet i exempelvis valrörelsen 2018.”

Främst, framkommer av valanalysen, är det abortfrågorna som kan ha skadat partiet i väljarkåren. Valutvärderingsgruppen rekommendation är att partiet skall forsätta  ”sträva efter att långsiktigt öka partiets trovärdighet i dessa frågor.