Förskolan Egalia, som öppnade 2010 med inriktningen att genus-frågor och jämställdhet skall genomsyra verksamheten. Förskolan ligger på Södermalm i Stockholm och kan ta emot 60 barn.

Men i och med augusti i år stängs den, liksom Södermalms montessoriförskola, något MittI var först med att rapportera.

Anders Göransson (s), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd, säger till tidningen att ”de idéer som då ansågs speciella är idag mycket mer etablerade”.

Därmed, menar han, är det möjligt att lägga ner förskolan som idag har 41 inskrivna elever.

Skolan drabbas därmed av trenden med allt färre födda barn i Sverige. Från 3100 barn inskrivna på förskolor på Södermalm 2017 är det idag nere i 2 500 inskrivna barn.

De barn som nu går på Egalia kommer erbjudas plats på förskolan Timmermansgården som skall hbtq-certifieras i år.

Att Egalia nu skall stängas reagerar liberala oppositionsborggarrådet Jan Jönsson på.

– Det är mycket tråkigt att den rödgröna majoriteten nu beslutat att lägga ner Egalia förskola. Med sitt unika fokus på genus och jämställdhet och tydligt hbtqi+inkluderande pedagogik har man fått många regnbågsfamiljer att känna sig tryggare, säger han till QX.

– Innan ett beslut om nedläggning borde majoriteten ha tagit ett häv när det gäller att marknadsföra förskolan, fortsätter Jönsson. Men oavsett elevunderlaget måste vi värna verksamhetens särskilda prägel, eftersom den inte finns någon annanstans. Som jämförelse har inte HBTQI-fritidsgården på Järva särskilt många besökare, men det är oerhört viktigt att den finns kvar ändå.

Liberalerna i Stockholm vill att alla förskolor ska vara HBTQ-certifierade, ”men när det gäller Egalia så är hela grunden för verksamheten att man vänder sig till regnbågsfamiljer”, betonar Jönsson och konstaterar att ”för de som vill kunna sätta sina barn på en sådan verksamhet finns i dagsläget bara Egalia.”

– Vi ser tyvärr med oro på att samhällsklimatet nu går åt fel håll när det gäller HBTQI+-rättigheter. Och det är tyvärr inte en självklarhet i stadens verksamheter att HBTQI-perspektivet upprätthålls. Bland annat kunde vi i somras läsa om en skola i Stockholm som tog ner Prideflaggor med hänvisning till att skolan skulle vara ”värdeneutral”. Därför är det viktigt att vi verkar för fler, inte färre, HBTQI+verksamheter i staden.