Under tisdagen släppte RFSL sin rapport inför EU-valet. Rapporten bygger dels på hur de olika ledamöterna i dagens EU-parlament har agerat i de totalt nio omröstningar som rört hbt-frågor under valperioden. Och dels har man skickat ut ett frågeformulär med sex frågeställningar om synen på hur EU skall agera.
Resultatet som presenteras som samstämmighet med RFSL i procent upp till 100 ger vid handen att de partier som är mer positiva till att tanken på att EU skall ta överstatliga beslut får högre procent än de mer EU-kritiska partierna.
För Vänsterpartiet har den i hbtq-sammanhang ovanliga situationen uppstått att man fått ”låga poäng” av RFSL.
100% samstämmighet med RFSLs ställningstaganden i EU-politiska hbtq-frågor har Folkpartiet och Feministiskt Initiativ liksom Miljöpartiet som RFSL konstaterar rört sig i en med EU-positiv riktning vilket skall ha underlättat deras arbete med hbtq-frågor på EU-nivå.
Feministiskt Initiativs hundraprocentiga samstämmighet med RFSLs ställningstaganden baseras på hur man svarat i den enkät som skickats ut.
Strax efter hamnar Socialdemokraterna med en 100% samstämmighet med RFSL i enkätsvaren men där man inte alltid röstat så som RFSL och den EU-baserade hbtq-rörelsen tolkar som positivt. Centerpartiet och Moderaterna har inte full samstämmighet i enkäterna och har heller inte hamnat i topp i RFSLs uträkning, dock kring 90%. För Piratpartiet har det varit 100% i omröstningarna men inte full pott i enkätsvaren. Även de hamnar strax under 90%.

Det som sticker ut är att Vänsterpartiet endast får 80% i samstämmighet med RFSL, något ovanligt för partiet som är högprofilerat som hbtq-parti. Orsaken går att finna i att partiet är EU-kritiskt och i höger grad än de andra hbtq-positiva partierna är skeptiska till reformer på EU-nivå.
Att RFSLs undersökning skapar irritation hos Vänsterpartiet framgår av att deras förstanamn i EU-valet, Malin Björk, som är den enda öppet lesbiska hbtq-kandidaten i toppen på partierna listor gör en lång kommentar på Facebook och skriver bland annat:
Det kan inte bara räcka att trycka på “ja” knappen för att få högt betyg hos RFSL. En mindre endimensionell analys som också tar in flera perspektiv vore välkommet. Vi kommer fortsatta stå upp för hbtq personers rättigheter i Europaparlamentet under nästa mandatperiod, och vi menar att den kampen är fullt förenlig med kravet på omprioritering av EU:s resurser, med en humanare flyktingpolitik, och med höga krav på rättsligt skydd för hbtq personer.
Kristdemokraterna hamnar ännu ett snäpp längre ned och här kan noteras att partiets förstanamn Lars Adaktusson svarar ”möjligen/inte tagit ställning” på frågan om den fria rörligheten inom EU skall utvidgas fullt ut även för partnerregistrerade och gifta homopar. Just den fria rörligheten är en central frågeställning inom EU där par av samma kön idag inte har samma möjlighet som gifta heterosexuella att behandlas lika oavsett var man bor och arbetar inom unionen.

Bottennapp är det för Sverigedemokraterna som i sina enkätsvar motsätter sig reformer på EU-nivå. Partiet når inte ens upp i 50% samstämmighet med RFSL och organisationen konstaterar i sin rapport att SD med stor sannolikhet kommer att samarbeta med franska Front National som nyligen utmärkt sig för ett våldsamt motstånd mot att samkönade par skall få möjlighet att gifta sig liksom de högernationalistiska partierna PVV i Nederländerna och belgiska Vlaams Belang. RFSL noterar att partiet understödjer ”rasistiska och främlingsfientliga budskap och står för ett heteronormativt normperspektiv”.

De frågor RFSL lyfter i sin enkät gäller antidiskrimineringsbeslut på EU-nivå, den fria rörligheten, gemensam lagstiftning mot hatbrott, initiativ för att transpersoner skall få ändra juridisk könstillhörighet och namn inom hela EU, att EU skall agera utrikespolitiskt för hbtq-personer i världen och om EU skall ta fram en handlingsplan för mänskliga rättigheter med möjlighet att straffa de medlemsländer som inte följer denna.


RFSL har startat en hemsida för supervalåret 2014.

Ladda även ner RFSLs EU-valsrapport som PDF här