QX har varit i kontakt med Sida, Sveriges myndighet för att bekämpa fattigdom i andra länder. 2017 fick Tanzania 1.2 miljarder kronor, varav 800 miljoner av dessa var bilaterala bistånd. Sida själva konstaterar att mänskliga rättigheter och demokratin i Tanzania har försämrats de senaste åren, som i många andra Afrikanska länder.

– Att detta stöd fortsätter är viktigare än någonsin nu där de mänskliga rättigheterna fortsätter att inskränkas, säger Sidas presstjänst.

Enligt Jakob Lundgren, pressekreterare för ministern för internationellt utvecklingsarbete och klimat, så upphörde det svenska statsstödet till Tanzania 2015. Nu betalas endast bistånd ut efter resultat. Han menar att detta bland annat gjort att fler unga flickor får gå i skolan och att biståndet till hbtq- och människorättsaktivister har ökat.

Regeringen har däremot valt att påskynda arbetet om att ta fram en ny strategi för biståndssamarbetet med Tanzania.

Men eftersom Sverige har en övergångsregering så kommer det varken fattas beslut om den nya strategin, eller om det ska hållas inne på några bistånd tills Tanzania har visat på förbättring.

Danmark slopar biståndet

Danmarks biståndsminister, Ulla Tørnæs, meddelade nyligen att Danmark håller inne på 65 miljoner danska kronor, motsvarande 90 miljoner svenska kronor, i bistånd som skulle gått till Tanzania. Anledningen är de homofobiska kommentarerna från en högt uppsatt politiker och den jakt mot homosexuella som skett i landet den senaste tiden.

På twitter skriver Tørnæs att hon är djupt bekymrad. Av respekt för mänskliga rättigheter så håller hon inne på pengarna.