Finlands högsta förvaltningsdomstol gav i fredags Uleåborg stift rätt när de gav prästen Árpád Kovács en varning för att han utfört en vigselceremoni för ett samkönat par.

Den finska evangelisk-lutherska kyrkan, en statskyrka, tillåter inte att vigsel för samkönade par utförs. När Kovács 2017 genomförde vigseln menade domkapitlet i Uleåborg att han bröt mot prästlöftet.

Trots att den evangelisk-lutherska kyrkan är en statskyrka och Finland har en könsneutral äktenskapslag, så styr kyrkan själv över sina regler kring bland annat vigsel och äktenskap. Beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen blev därmed också en bekräftelse på den rätten.

Árpád Kovács kommenterade beslutet för Yle.
– Det är ett administrativt beslut, inte ett beslut om vad kyrkan gör i framtiden, sa han

I ett gemensamt pressmeddelande från biskoparna kommenteras HFDs beslut enligt YLE: ”HFD har nu fattat beslut om en präst som vigt ett samkönat par kan leda till konsekvenser. Beslut angående kyrkans äktenskapsuppfattning hör till kyrkans egna beslutsfattande organ som en del av religionsfriheten som tryggas av grundlagen”.