Stefan Borg (sd) – QX
Läs QX september här

Stefan Borg (sd)