Den 10 – 11 maj 1933 samlades studenter och sympatisörer till den nyvalde tyske kanslern Adolf Hitler på Opernplatz i Berlin. Där brändes böcker av det slag som ansågs vara ”icke-tyska” och omoraliska.
Som idag var staden fram tills dess centrum för en vibrerande HBT-kultur med egna tidningar, stora fester, dragshow och en känsla av att nu var tiden mogen för att äntligen göra sig av med fördomar och diskriminering av homo- bisexuella och transpersoner.
En av de ledande i det politiska arbetet var Dr. Magnus Hirschfeld som drev ett sexualforskningsinstitut, Vetenskapliga humanitära kommittén, dit även den svenska homopionjären, Eric Thorsell, kom på besök. Hirschfeld kämpade mot paragraf 175 som förbjöd homosexuella handlingar och han drev tankar om homosexuella som ett tredje kön. En diskussion som gjorde att hans tidigare medarbetare ”individualanarkisten” Adolf Brand bröt med honom. Brand var mer inriktad på det manliga idealet och Antikens ordning, gillade kroppskultur och gav ända in på början av 30-talet ut tidningen Der Eigene.
På Opernplatz i Berlin, i maj 1933, bars av nazisterna som i triumf runt bokbålet en byst föreställande Hirschfeld. Sexualforskningsinstitutet hade stormats av studenter och de nazistiska SA-trupperna, som för övrigt leddes av den öppet homosexuelle Ernst Röhm.
Händelserna på Opernplatz följde på att Adolf Hitlers nazist-parti, NSDAP, fått makten. Under 20-talets slut växte det sig starkt med politikerförakt och krav på ordning och familjemoral som starka kort. Vid extravalet den 6 november 1932, blev de största parti i den tyska riksdagen. 33,1% av rösterna fick de, vilket var en tillbakagång jämfört med det ordinarie valet i juli samma år. Men fortfarande var partiet störst. Även Kommunisterna gick starkt fram i valet medan Socialdemokraterna förlorade rejält.
Adolf Hitler bildade i januari 1933 en minoritetsregering med det konservativa Tysknationella folkpartiet. Kort därefter brändes Riksdagshuset ned, av det som uppgavs vara en kommunist-sympatisör. En rad medborgerliga rättigheter inskränktes som direkt resultat. Ännu ett nyval hölls i mars där NSDAP och de Tyskanationella fick majoritet och Hitler gavs direkt absolut makt enligt ”Fullmaktslagen”. Vänsteroppositionens partier förbjöds.
I april startade bokbålen där ”otysk” litteratur brändes och i maj var det så Hirschfelds och HBT-samhällets tur.
Brand och Hirschfeld lyckades fly landet efter att deras verksamhet förbjudits. För de homosexuella, judar, romer och vänsterfolk som blev kvar öppnades lägren.
Tiotusentals homosexuella sattes i koncentrationsläger. Miljoner judar mördades under Förintelsen.
Ernst Röhm, Hitlers homosexuelle förtrogne, mördades 1934, på order av Hitler själv. Vi får se om bränt barn lärt sig sky elden i vår tid.