Vi på QX brinner för regnbågssamhället. Vi har sedan snart 28 år varit en röst för gay/HBTQ-samhället. Vi ger ut tidningen QX och QX.se liksom QX.fi med nätguiden QueerMap,  QX shoppen och arrangerar årligen QX-Galan som ett av flera event.

Vi vill bidra till det öppna samhället bland annat genom att bedriva fristående och oberoende journalistik med utgångspunkt från regnbågssamhället.

Vi söker nu en VD som kan leda och förnya bolaget. Du kommer att ansvara för att leda verksamheten med fokus på att skapa nya affärer och stärka kommersialiseringen QX tjänster och verksamhet.

QX:s nuvarande VD som är 63 år vill ta en ny roll med inriktning på redaktionellt innehåll och fokusera på rollen som ansvarig utgivare. Därför har bolaget engagerat Pelago att hitta rätt person som kan ta uppdraget som VD för QX. En ny VD får möjligheten att utveckla verksamheten och växa bolaget utifrån ett mycket starkt varumärke och ett flertal mindre affärsområden som har potential att växa.

Positionen kommer att vara baserad i QX lokaler på Södermalm i Stockholm

VD:s uppdrag innehåller en bredd av ansvarsområden och inkluderar både strategiskt och operativt arbete. Tyngdpunkten ligger på att utveckla och driva affären, organisation och hantera administrationen.

Dina huvudsakliga ansvarsområden som VD kommer att vara:

 • Utveckla och säkerställa att QX kommersiella erbjudanden levererar tillväxt och högre lönsamhet.
 • Öka räckvidden och digitala annonsintäkter.
 • Öka prenumerationsintäkter genom utveckling av affärsmodellen.
 • Driva utvecklingen av QX Shop som har potential att öka både intäkter och marginal.
 • Driva utvecklingen av event.
 • Utveckla organisationens välmående och effektivitet.
 • Delta och vara drivande i företagets strategiska styrelsearbete.
 • Bygga en organisation, tillsätta ledning, delegera och fördela arbetet.
 • Tillsammans med styrelse och ledning ta fram mål, strategi, handlingsplaner och kommunicera dessa.
 • Säkerställa att ekonomin i företaget utvecklas enligt de ekonomiska målen som ingår i strategin/sätts av styrelsen.
 • Vara en ledare och förebild som säkerställer engagemang hos anställda.
 • Skapa förutsättningar för en stark företagskultur med rätt värderingar, mål och beteenden.
 • Genom ett proaktivt och transparent förhållningssätt kommunicera till anställda kring hur det går för bolaget.

Erfarenhet och kompetens

 • Framgångsrik och bevisad kommersiell ledarerfarenhet med ett ”track record” (helst erfarenhet av resultatansvar men inget krav).
 • God digital kompetens/förståelse av digital tidningsutgivning och affärsmodeller.
 • Erfarenhet från att driva digital verksamhet och/eller utveckla e-handel av konsumentvaror.
 • Förståelse för innebörden av att arbeta i tvärsnittet av en kommersiell organisation med starkt community-engagemang.
 • Flytande i svenska och engelska.

Personlighet och ledarskap

 • En person med mycket gott affärssinne och förmåga att implementera idéer och strategier.
 • Du har en god insikt i och förståelse eller passion för regnbågssamhället.
 • Du har goda ledaregenskaper.
 • Hands on och actionorienterad.
 • Kommunikativ.
 • Analytisk.

Om QX Förlag

 • QX Förlag AB startades 1995 i syfte att garantera media som skriver om och bevakar regnbågssamhället. Alltsedan dess har QX varit en viktig aktör i Regnbågssamhället och byggt ett starkt varumärke i Sverige.
 • Bolaget är baserat i Stockholm och har 7 fasta medarbetare och omsatte 2022 ca 15 MSEK med en vinst om 455tkr.
 • QX Förlag ger ut månadstidningen QX, 12 gånger om året. Tidningen har en distribuerad upplaga på drygt 30 000 exemplar i månaden i papper och via appenTidningen QX.
 • Förlaget ger ut de digitala tidningarna QX.se och QX.fi med daglig bevakning av samhälle, nöje och kultur på svenska respektive finska.
 • Bolaget arrangerar också event av vilket QX-galan är det största.
 • Förlaget driver det digitala communityt Qruiser.
 • Bolaget har ett 50 tal aktieägare men största ägande är koncentrerat hos Oskar Bjursten respektive Jon Voss (knappt 50% av bolaget).

Skicka ansökan till [email protected].