Huruvida det finns en homosexuell-gen råder det delade meningar om. Men forskningsstudier från 90-talet visar att det är vanligare att hitta fler homosexuella i samma genetiskt bundna familj än bara en enstaka. Men själva genen har ännu inte hittats.

AsapScience, en Youtube-kanal som vill göra forskning rolig och lättförståelig tar upp jakten på den homosexuella genen i sin senaste video.

Här avslöjar de också studier som visar att homosexuella män har högre emotionell intelligens, empati och samarbetsförmåga än den genomsnittliga heterosexuella mannen.

Se hela videon om gay-genen här!