Utöver nätverkande kommer det också vara föreläsningar, gästföreläsare och organisationer som kan inspirera. Den första träffen sker 2 maj kl 18-22 på Malmö Arena. Dit kommer Pan Idræt, en idrottsförening från Danmark med över 1000 medlemmar och 25 olika klubbar, som ska föreläsa. Föreningen jobbar för att idrott ska vara ett tryggt forum och startades ursprungligen av bögar och lesbiska.

– Förhoppningen är att nätverket kan stärka och inspirera personer i sitt nuvarande eller framtida idrottande, säger Patrik Karlsson, distriktsidrottschef på Skåneidrotten.

Det är tre planerade träffar under 2019 och alla är gratis. Föreläsningarna är öppna för alla, nätverket träffas enskilt efteråt.

– Forskning visar att hbtq-personer idrottar i lägre utsträckning än andra. Detta är något vi vill ändra på och där blir nätverket ett viktigt steg vi tar här i Skåne, säger Elisabet Nidsjö, Projektsamordnare på RFSL Rådgivningen Skåne.