2017 varnade WHO för den så kallade ”supergonorrén”, en mutation som visade sig bli multiresistent och därför gjorde den extremt svårbehandlad, även med antibiotika. Hittills har inga sådana fall rapporterats i Sverige om man ska utgå från Jerker Jonssons, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, uttalande i maj 2018, som är det mest aktuella om ämnet.

Men nu kan en ny multiresistent könssjukdom vara på väg, och den har mycket bättre förmåga än till exempel gonorré att utveckla resistensmutationer. Den heter mycoplasma genitalium. Könssjukdomen sprids via samlag, men är svårupptäckt då det ofta inte blir några symtom. Men eventuella symtom märks genom sveda/klåda när man kissar och ibland flytningar, alltså ganska liknande klamydia.

Infektionen kan idag behandlas med antibiotika, men resistensproblem har förekommit och ofta behövs en speciell typ av antibiotika. Könssjukdomen går heller inte under smittskyddslagen vilket gör att den inte omfattas av kontaktspårning eller behandlas gratis som tex klamydia. På Venhälsan i Stockholm och på Könsmottagningen i Göteborg har man märkt en ökning av mycoplasma genitalium.

– Vi har på Venhälsan haft ett flertal patienter med resistent mycoplasma genitalium, men hittills ingen där våra behandlingsalternativ helt har tagit slut. De mest svårbehandlade infektionerna har läkt ut av antibiotika som vi bett Läkemedelsverket om licens att få använda i varje enskilt fall. Det är då oftast frågan om två på varandra följande antibiotikakurer, totalt ca 100 tabletter över 3 veckor, säger Finn Filén STI-ansvarig på Venhälsan.

Vissa fall har behandlats i flera år

Efter samtal med ansvariga på Könsmottagningen i Göteborg bekräftar de att man även där har märkt av fler rapporterade fall av bakterien. Göran Sjögren, sjuksköterska och sektionsledare på Könsmottagningen och Gayhälsan, säger att bakterien blir allt mer offensiv.

– Vi har sett att vårt förstahandsval av antibiotika ibland inte tagit, även om de flesta botas av en kur. Då har man behövt behandla igen och då har det oftast funkat. Det är få fall, två eller tre, som gått in på en tredje behandling.

Hur nervös bör man vara för att den här multiresistenta könssjukdomen kommer spridas?
– När vi var på STI-dagarna i Stockholm lyfte man mycoplasma genitalium ganska kraftigt och berättade om en del fall i Sverige där man behandlat patienter i flera år. Men i nuläget bör man inte vara alltför nervös, sen kan det ju såklart bli värre.

Vad innebär ”resistens”?
– Rent krasst innebär det att man inte blir av med besvären. Egentligen ska det inte påverka en mer än så, även om besvären i sig såklart kan vara jobbiga, men det ska inte finnas någon risk att bli steril till exempel.

I ovanliga fall kan infektionen ge komplikationer i form av äggledarinflammation hos kvinnor eller bitestikelinflammation hos män, enligt FHM. Enda sättet att komma runt resistensen är att komma på nya antibiotika-kurer som hjälper.

– Samtidigt vill vi helst bara diagnosticera de patienter som har symtom. Att hitta en massa personer med symtomfria infektioner skulle innebära att fler önskar antibiotikabehandling, vilket man oftast vill eftersom det är jobbigt att veta att man bär på en bakterie. Men vi måste komma ihåg, att ju fler vi behandlar, desto mer antibiotikaresistens kommer att utvecklas, säger Finn Filén.