Igår var det Världsaidsdagen som QX uppmärksammade med flera berättelser relaterade till aids och hiv. Dessa hittar ni längst ner på sidan.
Posithiva Gruppen är en patientorganisation som arbetar för att öka kunskapen och minska stigmat kring hiv. Inför Världsaidsdagen gjorde de en undersökning om myter kring hiv.
Det visade sig att kunskapen fortsatt är låg bland svenskar.

Verksamhetschef på Posithiva Gruppen Daniel Serguey Suarez.

– För personer som lever med hiv idag är det ofta andras fördomar som är det svåraste, inte sjukdomen i sig. Behandlingarna är så effektiva att man kan leva ett normalt liv med hög livskvalitet. Dessutom kan inte behandlad hiv överföras till någon annan. Man lever alltså med smittfri hiv. Därför behöver kunskapen öka så att allmänheten inte bär på onödig oro och att personer som lever med hiv inte begränsar sig själv, säger Daniel Serguey Suarez, verksamhetschef på Posithiva Gruppen.

Vanliga myter om hiv

Man kan/får inte ha sex om man bär på hiv​.
1 av 5 (20%) tror att personer med hiv inte får eller kan ha sex, men detta är helt felaktigt. Man kan ha sex precis som alla andra och när man räknas som smittfri kan ens behandlande läkare besluta att man inte längre behöver använda kondom eller berätta om sin hiv för sexpartners. Det här har haft  stor betydelse för många personer med hiv som känner att de återigen kan ha ett normalt kärleksliv.

Slutsats: Falskt.

Personer som lever med hiv har kortare livslängd​.
Mer än var tredje svensk (35%) tror att personer som lever med hiv har en kortare livslängd jämfört med personer som inte bär på viruset. Detta är helt fel. Tack vare effektiva behandlingar är den förväntade livslängden för personer med hiv den samma som för personer som inte bär på hiv.

Slutsats: Falskt.

Hiv överförs lätt​.
Var tredje ung vuxen (33%) är orolig för att drabbas av hiv. Hivviruset har låg smittsamhet, förutom de första veckorna efter att man har fått infektionen och vid obehandlad hiv som utvecklats till aids Men så snart man har fastställt att en person har hiv får personen effektiva läkemedel som minskar viruset i kroppen till så låga nivåer att de inte går att mäta. Det kallas att ha en välinställd hivbehandling. En välinställd hivbehandling gör en hivinfektion till en kronisk smittfri sjukdom.

Slutsats: Delvis sant och falskt.

Hiv är en smärtsam sjukdom.
Vid ett besked om att en nära anhörig har hiv skulle två av tre personer (67%) bli oroliga för personen fortsatta välmående och 46% skulle bli rädd för vad som ska hända med personen. Detta trots att över 95% av alla som lever med hiv i Sverige idag har så låga nivåer att de är helt smittfria, så kallad välinställd behandling och kan leve ett normalt liv.

Slutsats: falskt.

Undersökningen genomfördes av United Minds på uppdrag av GSK. Undersökningsfrågorna skickades ut till en riksrepresentativ webbpanel, som besvarade frågorna under perioden 13-20 november. Antalet respondenter var 1013.