I början av 70-talet knöts hon till RFSL och hade en då en mottagning för homosexuella som behövde stöd och hjälp. På den tiden saknade RFSL egna lokaler men fick disponera ett kontorsutrymme på andra våningen i dåvarande City Club på Döbelnsgatan. RFSL hade mottagning på tisdagskvällarna och då kunde man också träffa Maj-Briht Bergström-Walan. Senare kom hon också att engagerade sig några år i Stockholmsklubben Diana som fanns före 1973 på gamla Klubb Timmy innan den nuvarande föreningen RFSL Stockholm bildades.

Maj-Briht blev kontroversiell därför att hon var så öppenhjärtlig samtidigt som hon blev ett föredöme för många. För RFSL och dess medlemmar hade hon stor betydelse både som orädd opinionsbildare och som hjälp åt enskilda.