Det blir då första gången sedan adoption blev möjlig, 2002, som ett samkönat par i Sverige inte bara godkänns som adoptanter utan även får möjlighet att adoptera barn från ett annat land.
När de två männen, Erik och Kalle Norwald, efter föräldrautbildning och annan förberedelse lämnade in sin formella ansökan till Adoptionscentrum, fick de beskedet att deras ansökan kom rätt i tid.
Det är få länder som godkänner samkönade par som adoptivföräldrar, men den 5 november förra året slog Colombias konstitutionsdomstol fast att det innebär diskriminering att vägra samkönade par möjlighet till adoption. Därmed blev landet, tillsammans med bland annat Sydafrika, öppet för samkönade par i andra länder.
På hemsidan hbtqfamiljer berättar Erik och Kalle att Adoptionscentrum skall lämna in ansökan som ”ett första försök från Sverige”.
Och så i september 2016 kom beskedet som betyder så mycket. Myndigheterna och barnhemmet i Colombia har formellt godkänt vår ansökan. “Vad betyder det?” frågade vi. “Nu är det inte längre en fråga om om; det är en fråga om när”, svarade de.
Även om allt inte är klart för Erik och Kalle så ser de positivt på resan:
Adoptionsprocessen kan verka krånglig, långdragen och hopplös på håll – det tyckte vi också. Men när vi tittar i backspegeln har den lärt oss så mycket om oss själva och vår relation och vi känner oss nu betydligt mer grundade i vårt beslut att skaffa barn. Vi har under hela vägen blivit så fint omhändertagna i alla instanser och vill rikta ett stort tack till de som har stöttat oss på vägen.
Läs hela deras berättelse här: Vi skall bli föräldrar!