Sedan 2019 har SHL arbetat aktivt med att integrera och lyfta hbtqi-frågor – både internt och externt. SHL:s kommunikationschef Johanna Alba berättar att årets tema #enavoss vill främja inkludering och normkritik inom hockeyn.

– Pride Week är en möjlighet för oss att visa upp vår strävan efter öppenhet. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och representerade oavsett bakgrund eller sexuell läggning. Genom att öka medvetenheten vill vi förändra den homogena miljön inom hockeyn.

SHL:s jämställdhetsarbete är ett “året runt-arbete” och de lägger stor vikt vid utbildning av deras verksamheter. Samtliga lag inom SHL har utbildats inom frågor om hbtqi. I år kommer även MoDo, som förra säsongen inte spelade i SHL, att genomgå samma utbildning. 

– Vi har haft över 730 utbildningstillfällen sedan 2019. Målet är att alla lag inom SHL ska vara utbildade inom normkritik. 

Vad har ni fått för respons på Pride Week hittills? 

– Vi får mycket respons generellt. De positiva kommentarerna ökar för varje år, även om vi möter visst motstånd. Den negativa kritiken är bara ett bevis på att vi måste fortsätta driva det här arbetet framåt. 

Pengarna som samlas in under SHL Pride Week kommer att skänkas till Locker Room Talk – en ideell organisation som arbetar för att göra omklädningsrummen tryggare.

– Vi är stolta över att kunna stödja deras arbete och bidra till en mer inkluderande idrottsgemenskap. Omklädningsrummet är en väldigt värdefull och viktig plats!

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg var på plats i SHL Pride Week i Örebro. Har fler politiker engagerat sig?

– Vi har främst pratat med jämställdhetsministern. Idrotten är en viktigt samhällsaktör och det är viktigt att politiker uppmärksammar idrottens kraft i samhället. 

– Idrotten spelar en oerhört viktig roll i samhället. Det är en folkrörelse som engagerar många och är enormt betydelsefull för såväl gemenskapen som folkhälsan. För mig som liberal jämställdhetsminister är det viktigt att idrotten är öppen för alla, oavsett ålder, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, trosuppfattning, funktionsnedsättning eller social, etnisk och kulturell bakgrund, säger Paulina Brandberg i en intervju med SHL. 

Även om framsteg har gjorts, erkänner SHL att det finns utmaningar att övervinna. Genom att öppet diskutera olikheter hoppas SHL se förändring.

– Vi kan ha exkluderat människor längs vägen genom för att de inte känt att de haft en självklar plats inom hockeyn. Men det vill vi förändra, avslutar Johanna Alba.