70-talet var en tid av aktivism för hbtq-rörelsen i Sverige. Människor marscherade på Sveriges gator för att få bort sjukdomsstämpeln på homosexuella. För första gången visades bögar och lesbiska i filmer, där de representerade sig själva. Ingrid Ryberg har med hjälp av unika arkivbilder från den perioden och nyfilmat material gjort filmen En armé av älskande, som har premiär 9 november i samband med Stockholm filmfestival.

En hel del arkivbilder som aldrig tidigare visats för en stor publik. Hur har ni fått tag på det?
– Dels är det från de tre filmerna Bögjävlar, Eva och Maria och Kvinnan i ditt liv är du. Mycket bygger också på material som jag fått tillgång till via äldre aktivister. Det finns material från klubben City-Club, som på 60-talet gjorde dragshows, de bilderna är helt otroliga. Det mesta har sparats på VHS. Nu behöver de klippen få komma till liv, annars kanske de hade bleknat för evigt.

Varför tycker du att just den här tidsperioden är viktig att visa?
– 70-talet är ett avgörande kapitel i den svenska hbtq-historien liksom i den svenska queerfilmhistorien. Det var då queers tog plats i offentligheten genom aktivism, demonstrationer och genom att göra egna filmer om sig själva. Under 80-talet dominerades mediabilden av AIDS och de här filmerna glömdes bort. Jag är själv en queer-person och född under 70-talet. Jag är otroligt tacksam för den kamp som fördes då. Min årgång och de som föddes efter behöver få se styrkan och modet hos dem som på många sätt banat vägen för oss.

Hur har det känts för dig att gå igenom allt material?
– Det har varit väldigt häftigt att få komma så nära de människor som kämpade då. Det har varit omtumlade att få tillgång till arkivmaterialet och denna unika dokumentation över den svenska queerhistorien. Det finns ett utopiskt drag i dessa bilder som handlar om att de visar att det är möjligt att leva ett queert liv och förändra världen.