Sir Elton John fortsätter sin insats för hivpositiva. Nyligen gick superstjärnan ut på sitt Twitterkonto och berättade i en film att hans Elton John AIDS Foundation (EJAF) startar en COVID-19 Emergency Fund med en miljon dollar som startkaptital som ska verka för att hiv-vård/prevention inte drabbas av COVID-19-virutsets framfart.

I en tid då sjukvård och läkemedelsbranschen arbetar under stor press och det inte är lika lätt att distribuera mediciner och genomföra hiv-tester så vill Elton John genom fonden se till att arbetet med att få slut på AIDS-epidemin fortgår. Ett arbete sångaren och kompositören bedrivit i över 30 år.

Elton John AIDS Foundation’s COVID-19 Emergency Fund tar nu emot ansökningar med förslag på hur man ska ta sig an alla utmaningar som hiv/AIDS-vården nu möter. Förslagen ska gå ut på hur man bibehåller samma nivå av hiv-prevention som idag med tester, vård och behandling.

.