Idag öppnar Hallwylska museets utställning ”Bögar. Mötesplatser i en förbjuden tid.” Den handlar om hur man som homosexuell träffades i en tid då ens sexuella läggning var förbjuden. Vilka platser samlades man vid och vart växte homo-fristäderna fram? Utställningen sträcker sig från 1900-talets början till 1944, året då homosexuella handlingar avkriminaliserades i Sverige.

Emelie Höglund, intendent på Hallwylska, har haft i uppgift att sätta samman de material som interna och externa experter tagit fram. Eller svara för en röd tråd genom utställningen och ge den ”röst och ton” om man ska citera henne själv.

– Det har varit ett spännande projekt där vi känt att vi verkligen hittat en viktig berättelse att lyfta fram. Men det har också varit en mycket speciell arbetssituation i och med pandemin, där det har varit svårt att till exempel bedriva research på vanligt sätt då arkiv tidvis hållits stängda, säger hon till QX.

Utplacerade mötesplatser för bögar. Av: Ola Myrin

Utställningen har tagits fram av Hallwylska tillsammans med Jonas Gardell, QX förlagschef Jon Voss, Johan Falk, Patrik Steorn och Jan Göransson. Allt bereder ut sig i fem rum i museet, där varje rum berättar en ny del i historien om bögarnas liv och mötesplatser.

Hur kom ni fram till att göra en utställningen om det här?
– Att fokus ligger på möten mellan män beror på det material som finns knutet till museet på ämnet. Där har vi berättelsen om Rolf de Maré, som var barnbarn till Wilhelmina von Hallwyl och som levde relativt öppet. Genom hans exempel kan vi se olika strategier man kunde ha för att komma runt förbudet i lagen som tillhörande överklassen. Vi har också en samling klotterböcker, där en tidigare anställd på museet på sin fritid systematiskt dokumenterat klotter från herrtoaletter under en period på närmare 30 år. Ett unikt tidsdokument som ger en bild av homosexuellas subkultur

Det är fortfarande covid-tider. Hur går man tillväga för att se utställningen? Förbokning?
– I nuläget behöver biljetter förbokas, och vi tar in en begränsad mängd besökare åt gången för att värna om besökarnas hälsa. Vi hoppas dock att läget hinner ändras under den period som utställningen visas.

Utställningen Bögar. Mötesplatser i en förbjuden tid öppnar 11 juni.