Passion är en mörk och personlig film om helande, där kropp och andlighet förenas. Filmen blev till efter ett destruktivt förhållande och Maja valde att träda in i för hen okända världar. Passion är resultatet.

Berätta om hur idén till projektet föddes!
– Efter att ha levt i en destruktiv relation i många år hade jag ett stort behov av att utforska maktförhållanden i allmänhet och i nära relationer i synnerhet. Jag behövde förstå varför vi ofta sårar eller blir sårade av de vi älskar fast vi inte vill, och hur det kommer sig att man fortfarande kan älska någon, eller något, som sårar en. Att göra film är min strategi att bearbeta livet och världen så det var självklart för mig att detta utforskande skulle bli en film på något sätt.

Kristendomen har funnits med Maja då hen är född och uppväxt i Sverige där kristendomen fortfarande är den dominerande religionen.
– Men mina föräldrar och också morföräldrar var uttalade ateister av humanitära skäl, värderingar som också är en fundamental del av mina grundvärderingar. Så jag hade en väldigt negativ bild av kristendomen och såg länge alla former av religiösa institutioner som djupt problematiska på grund av deras deras makt och hur den makten ofta missbrukas. När jag insåg att jag är queer tog jag ännu starkare avstånd från kristendomen.
 

Men samtidigt har Maja Borg haft spirituella upplevelser och varit intresserad av olika religioner. I vuxen ålder kände hen sig dragen till kristen teologi, men att vara kristen passade inte med Majas egen självbild.
– På ett sätt var det BDSM-praktik som gav mig en ingång till att våga ta del av kristna ritualer.

Maja ber om att få backa bandet och förklarar:
– Jag är uppfostrad i den feminism som dominerade på 80- och 90-talet här i Sverige, där sexualiteten är väldigt politiserad och bevakad och till och med själv-censurerad. I den feminismen finns det tydligt begär som anses dåliga för att de anses berättiga en patriarkal struktur eller till och med att viss sexuell praktik legitimerar kvinnoförtryck eller våld mot kvinnor. En feminism som är bra på att säga nej, men inte lär oss hur vi säger ja. Hur man är positiv till sin sexualitet som den ser ut inte bara hur man skulle vilja att den såg ut. Det här anser jag är ett av feminismens stora sår idag, tron på att vi kan styra och välja vår sexualitet och spiritualitet efter nytta och ideologi, har gjort många väldigt olyckliga och frånkopplade från sig själva med destruktiva konsekvenser.

Maja Borg.

Enligt Maja finns det inom BDSM en så tydlig uppdelning av vad som är sexualitet och vad som är politik eller maktförhållanden utanför leken.
– Man leker ofta, eller kanske oftast med tabun eller dynamiker som man absolut inte står för politiskt eller i vardagen. Den skillnaden handlar Passion om väldigt mycket. Hur en sak kan vara fantastisk i leken, men helt förgörande om det sker utan samtycke i livet.

Maja Borg menar att BDSM praktiken gav hen ett sätt att lyssna inåt utan att döma. Att våga se vad som finns i hens ’mörker’ och bejaka och ta hand om det på ett ansvarsfullt sätt.
– Förmågan att lyssna inåt utan att bli stoppad av skam eller politisk teori där den inte hör hemma, gjorde att jag kunde lyssna och bejaka också de kristna budskap och den Gudsbild som finns därinne men som jag polerat bort för att vara en mer accepterad politisk varelse i min kultur.

 Du kommer nu turnera med filmen över Sverige med efterföljande samtal, vad hoppas du få ut av det? Och vilka gäster kommer du ha?
– Precis, vi kommer visa filmen på olika platser runt om i Sverige varje söndag fram till påsk. Jag hoppas att samtalen kommer ha olika fokus. Ibland kommer jag samtala med präster och teologer och ibland med experter inom BDSM. Vi håller på att planera visningarna nu och man kan hålla sig uppdaterad via Folkets Bios hemsida.

Maja Borg berättar att hen hoppas på en blandad publik och att filmen kan inspirera fler att söka svar och prata om det svåra i längtan efter att både ha makt och vara sårbara.
– Att makt inte är något ont i sig själv utan istället fokusera på hur vi tar ansvar för den makt vi har och också den makt vi ger, inom oss själva och gentemot varandra. Hur vi förhandlar vi bättre? Hur vi förstår maktdynamiker och samtycke på ett djupare plan?
– Sen hoppas jag att det finns personer inom hbtq+communityt som känner sig speglade och sedda genom filmen. Det behövs fortfarande många fler berättelser om oss som vi kan relatera till.

Vad för förhållande har du till hbtq+communityt?
– Jag är både queer och ickebinär, så hbtq+communityt och kink-communityt är mina viktigaste. Mina filmer har oftast ett hbtq+ perspektiv, det skulle vara svårt för mig att undvika och jag ser det som en otrolig tillgång. Jag tror att vårt community har många erfarenheter och mycket kunskap som resten av världen skulle må väldigt bra av att lära sig av.


Turnén och dess visningar:

30 jan: Göteborg filmfestival
6 feb: Stockholm, Indio + musik/live/performance
13 feb: Panora Malmö
20 feb: Västerås
27 feb:  Kino i Lund
6 mars: Fyrisbiografen Uppsala
9 mars: Eskilstuna
13 mars: Växjö
20 mars: CNEMA Norrköping
27 mars Luleå
3 april: Örebro
10 april: Umeå
17 april: Påskvisning i Stockholm