Gardell utnämnd till hedersdoktor i Medicin

Gardell utnämndes till hedersdoktor redan 2007 i teologie vid Lunds universitet, den här gången är det i Medicin med motiveringen:

”Jonas Gardells beskrivningar av samhällets och sjukvårdens behandling av AIDS-sjuka under 80-talet har berört svenska folket. För sin mångfasetterade beskrivning av ett mörkt kapitel i svensk medicinsk historia utses han till medicine hedersdoktor vid Linköpings universitets medicinska fakultet, Hälsouniversitetet.”

– Romanerna ger en nyansrik inblick i hur det är att leva med en obotlig, dödlig sjukdom. Verken visualiserar också den problematik sjukvården och samhället står inför i samband med dramatiska medicinska kriser. Behovet av att verkligen fundera över hur vi agerar, som forskare, vårdpersonal och samhällsmedborgare aktualiseras, säger Johan D Söderholm, dekanus vid medicinska fakulteten.