Att Dirty Diaries kommer skapa debatt råder det knappast någon tvekan om. De 12 filmerna som sammanställts av filmaren Mia Engberg, är porr, fast på ett nytt sätt.
DVD-utgåvan från Njutafilms släpps idag i en Delux-version med förutom den 105 minuter långa filmen även en booklet där just frågan om vad feministisk porr är, kommenteras. Bookleten är skriven på engelska och filmen är textad på de större nordiska språken, engelska, tyska, franska och spanska så satsningen har redan från start en internationell inriktning.
De tolv filmerna tar upp en bred bild av sexualitet där såväl ”hård” sex som mjukare uttryck finns med och självklart inkluderas homosexualitet.
Filmarna som bjudits in att ge sina bilder av feministisk pornografi är Joanna Rytel, Sara Kaaman, Ester Martin Bergsmark, Marit Östberg, Tora Mårtens, Elin Magnusson, Åsa Sandzén, Pella Kågerman, Wolfe Madam, Ingrid Ryberg och Jennifer Rainsford.

Köp Dirty Diaries (Deluxe Edition) i QX Shop