– Vi skulle göra en kortfilm om vänskap, men när Sebastian och Amber gjorde slut som vänner blev den mer om att göra slut med en vän som varit jättebetydande i ens identitetsskapande. Och den växte till en långfilm när vi kom att involvera Ambers transition, och möte med transvården, berättar Hannah Reinikainen.
Under filmen följer vi Ambers besök på Anova, transvården i Stockholm, och glädje, sorg, ilska och besvikelse har fångats på film.
– För mig var det terapeutiskt att Lia och Hannah var med under den här perioden. Att ha människor som brydde sig när jag gick igenom så mycket, säger Amber, som var 17 när inspelningarna startade.
Filmmakarna jobbade småskaligt, där Hannah tog ljud och Lia filmade. Amber hade även en liten kamera att själv filma med, och under tre års tid dokumenterades det mesta.
– Det är känslomässigt att se saker som är jobbiga. Man utvecklas så mycket under de här åren, oavsett vilken identitet man har. Men jag ville göra det här för dem som skulle kunna få ut nåt positivt av det. Jag är ung och queer, och känner många som är i min situation. Det vi vill visa är något jag hade velat se och då kunnat må bättre, berättar Amber.
– Vi ville gestalta queera personer genom deras relationer, inte problematisera komma ut-processen. Unga icke-binära transpersoner i en storstad har inte skildrats så mycket på film tidigare, och genom Alltid Amber hoppas vi föra det queera berättandet framåt, säger Lia Hietala, som själv identifierar sig som queer.
Hur skulle du beskriva begreppet queer?
– En normbrytande identitet, gentemot de normer som råder. Matchar du inte med dom så kan du identifiera dig med queer.

Hannah fortsätter:
– Jag och Lia hade inga icke-binära personer i vår absoluta närhet när vi växte upp, och därför gjorde vi den här filmen. Vi är 26 och 27, Stockholmsbor, och lever i jätteöppna kretsar, men det är ingenting mot hur det är bland Ambers och Ambers vänner. Filmen speglar deras relationer till varandra med Amber i centrum.
– Allting om mig är inte min könsidentitet. Det är inte det som gör mig till mig. Det är en del av mig och ska absolut visas och representeras som att det är okej, och jag är stolt över mig själv. Men allting i livet cirkulerar inte alltid runt det. Det är fortfarande en kamp för man måste fortfarande komma ut hela tiden och förklara vad icke-binär och queer är.  Men för mig var det inte mitt största problem, filmen handlar främst om min resa genom olika vänskaper.

En bit in i filmen träffar Amber Olivera, även hen icke-binär. Olivera är öppen och har inga problem med att dela med sig. Till skillnad från Amber planerar inte Olivera att genomgå operationer, utan är bekväm i sig själv och sin kropp.

– Hen fick mig att tänka att allt bara handlar om hur jag ser mig själv, att jag inte behövde anpassa mig till en norm. Jag fick vara mig själv och det var okej, berättar Amber.

Amber, i filmen önskar du att du befann dig på en ö där inte etiketter fanns?
– Ja, men det är bara en dröm, även om det går framåt ju fler paraplybegrepp som kommer. För jag tror att vi behöver kategorisera, för att se föremål och personer, det ligger i vår natur. Men det handlar framförallt om att vara fördomsfri och låta människor välja. Jag använder queer för där passar jag in och det kan folk se vad de vill i.
Lia fortsätter:
– Vi är i en massiv framåtrörelse just nu där målet är att vi ska vara jämlika och jämställda. Men här kommer det jag brottas med: När vi normaliserar alla personer inom HBTQIA+, riskerar inte styrkan vi har som grupp att försvinna? Är vår målbild att vi inte ska ha ett community? Det känns ju som att det bästa vore ett community där vi kan acceptera varann och ändå känna tillhörighet med resten av samhället, men så ser det tyvärr inte ut idag.

– Precis så. Jag kunde ibland känna att jag inte var trans nog så därför bröt jag mig ut och ville bara vara mig. Det viktigaste var att jag fick känna mig förstådd, lägger Amber till och hoppas att filmen kan bidra till just att unga queerpersoner ser att de kan gå sin egen väg och accepteras för det.

Amber, hur känns det att så många nu ska ta del av ditt liv?
– Det är jätteläskigt. Det är integritet bye bye, så jag måste fortsätta att vara modig. Men så länge jag har hjälpt eller inspirerat någon så har vi lyckats.

Premiär för Alltid Amber på biograferna är satt till 21 augusti 2020.