På söndag avslutas Tom of Finland-utställningen som visats i Logomo i Åbo under Kulturhuvudstadsåret.
Och idag blev det klart att Wäinö Aaltonens museum, som är stadens konstmuseum och Åbo Akademis bibliotek börjar bygga en permanent samling med hemmasonen Touko Laaksonens, alias Tom of Finland, verk från barndomen i St Karins till sin död 1991.
Tom of Finland Foundations Durk Dehner överlämnade idag ett porträtt utan titel från 1971, 39 x 30 cm i storlek som ett bidrag till Åbo-samlingen. Bildkonstdirektören vid Åbo museicentral, Paävi Kiiski tog emot tavlan.
– Kärnan i museets samlingar utgörs av, förutom skulpturer och konst från Åbo med omnejd, även av bland annat identiteter under förvandling. Tom of Finland uppfyller två av dessa kriterier. Vad gäller identiteter är vi särskilt intresserade av queerforskning, så även i detta hänseende passar Tom bra in i våra samlingar, säger Päivi Kiiski i sitt tack.

Från Åbo stad konstaterar man att Tom of Finland genom sina arbeten skapat ett starkt varumärke.
– Ur konsthistorisk synvinkel har Tom of Finland på många sätt varit en inspiration för populärkulturen och i bredare omfattning även nutidskonsten. Den bästa placeringen för hans konstnärliga produktion är ett museum som verkar inom sektorn för nutidskonst, säger Kiiski.
Förutom konstverken kommer Åbo akademis bibliotek att samla in och arkivera biografiskt material vid handskrifts- och bildenheten. För detta ber man nu om hjälp från allmänheten.
– Vi tror att det ännu finns privatpersoner som har tidigare okänt material som anknyter till Tom of Finland, dagboksanteckningar eller motsvarande, som kunde kartlägga helhetsbilden av konstnären, säger Catherine af Hällström, chef för handskrifts- och bildsamlingarna och hon uppmanar personer som äger sådant material att ta kontakt.
Ännu är det alltså några dagar kvar att ta sig till Åbo och se utställningen på Logomo.