I dag är det final i den skånska delen av ungt företagande-tävlingen ”Årets UF-företag”. Vinnaren går vidare och får representera Skåne i SM-finalen i maj. En av de tävlande företagen är  AllaFärger från Thoren Business School i Helsingborg, som har skapat en normbrytande målarbok. Kvartetten Imani Strandhal,  Sessa Stigborn, Emmie Nilsson och Stina Croona ligger bakom en målarbok som innehåller illustrationer med etnisk variation, samkönade par och personer med funktionsnedsättningar. Den heter Sam gillar, där får användaren får följa med Sam i en berättelse av saker Sam tycker om att göra och personer hen håller kära.

Hur kom ni på detta projekt?  
– När vi började spåna på vår affärsidé ville vi skapa en produkt som kan bidra den sociala utvecklingen i samhället. Vi såg en tydlig brist på representation och variation av människor i filmer, böcker och reklam för barn.  Vi ville visa upp en värld där ordet ”normal” inte brukas som det gör i nuläget utan där illusionen av den ”ideala” människan inte existerar. Vi vill ha ett samhälle där fokuset ligger på allas lika värde.  Vi kom fram till att producera målarböcker där vi framför vårt budskap på ett kreativt sätt.

Kvartetten, Alla Färger, som ligger bakom Sam Gillar: Imani, Sessa, Emmie & Stina.
  

 Vad är den här tävlingen, Årets UF-företag, som ni är med i?
– Vi är just nu i den regionala finalen för Skåne, och vinnaren där går vidare till den stora SM-finalen vilket är en stor ära. Vi är dessutom finalister i två andra tävlingar, socialt hållbart samt årets vara. Vi är otroligt stolta över att vi har tagit oss såhär långt, det visar verkligen på att vi har en betydelsefull och viktig affärsidé

Vilka är ni och hur har ni koppling till HBTQ-communityt? 
– Vi har inga direktkopplingar själva till HBTQ-communtityt men har alla närstående samt vänner som har det. Kampen för allas lika värde är en av de viktigaste frågorna och därför skapade vi vår normbrytande målarbok Sam gillar.

Varför behövs Sam gillar?
Sam gillar behövs för att visa representation, vilket saknas i målarböcker. Vi inkluderar olika etniciteter, funktionsvariationer, kroppstyper, könsidentiteter och sexuella läggningar. Det är viktigt att lyfta olikheter för barn och visas på allas lika värden.  Vi vill förändra samhällets sätt att se på normer, tillsammans. För vem är det som bestämmer vad som är normalt, om inte vi tillsammans?

Hur har reaktionerna på ”Sam gillar” varit?
– Enbart positiv. Det känns som att vår målarbok efterfrågas. Vi har även haft fyra fysiska säljtillfällen där vi har fått väldigt fin respons där många kommit fram och berättat att de uppskattar vårt företag och vår produkt.

Läs mer om Alla färger här.