Den internationellt framstående dansk-norska konstnärsduon Michael Elmgreen och Ingar Dragset är verksamma i Berlin och har arbetat tillsammans sedan 1995, de träffades på en klubb i Köpenhamn 1994 och var sedan ett par i tio år. Deras konst utgår från vardagliga objekt och de utforskar vad som händer när föremålen, tagna ur sitt sammanhang, placeras i en ny kontext. Genom att presentera det igenkännbara på ett oväntat och överraskande sätt skapas en ny innebörd och vår traditionella tolkning förändras. Däribland den uppmärksammade skulpturen Queer bar, eller Powerless Structures, Fig. 11 på Louisiana Museum of Modern Art, där en trampolin står vid ett fönster i ett hörn med själva avsatsen utanför fönstret.

Prins Daniel sa bland annat i sitt invigningstal:
– Konst betyder mycket för mig, liksom för många andra. Inte bara för upplevelsen här och nu, utan för allt den står för. Konsten berättar om vårt förflutna, den beskriver vår nutid. Kanske kan den också hjälpa oss att ta oss an vår framtid. Vi är stolta över att Elmgreen och Dragsets Life Rings blir det andra permanenta verket i samlingen här på Rosendal. Att konstnärerna Michael Elmgreen och Ingar Dragset är från våra grannländer, Danmark och Norge, gör såklart att det känns extra ”hyggeligt”.”
I den åtta meter höga skulpturen Life Rings utgår konstnärerna från ett objekt vi alla känner igen; livbojen, ett räddningsredskap som symboliserar trygghet i krissituationer. I Elmgreen & Dragsets skulptur har ett kluster av livbojar sammanlänkats i varandra i en kedja som sträcker upp sig i luften. Livbojarna symboliserar att vi alla är beroende av – och måste ta hand om – varandra.